Tạo Policy mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

Tạo Policy mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Để bảo vệ các thông tin quan trọng trên ổ đĩa cứng của một số máy tính, chúng ta cần phải thiết lập một Policy dùng để mã hóa ổ cứng. Sau đó assign Policy này vào nhóm máy cần được bảo vệ và bật chế độ mã hóa ( Full Disk Encryption) trên Kaspersky Security Center và Kaspersky Endpoint Security để cho phép chúng mã hóa ổ đĩa cứng trên máy của chúng ta tránh khỏi tình trạng bị tấn công.

Giải quyết:

Lưu ý: Chúng ta phải đưa các máy cần mã hóa ổ cứng (Full Disk Encryption) vào cùng một group.

1.Mở Kaspersky Security Center.

2.Chọn Managed devices. Sau đó chuyển sang tab Polices.

3.Tại mục Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, click chuột phải Policy (Policy đang Active) chọn Copy.

Tạo Policy mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

4.Chọn group devices mà chúng ta muốn mã hóa ổ cứng, chuyển sang tab Polices.

5.Paste policy chúng ta đã copy ở bước 3.

Tạo Policy mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

6.Click chuột phải Policy vừa paste ở bước 5, chọn Properties.

7.Tiến hành đổi tên cho Policy.

8.Tại mục Policy status, chọn Active policy.

9.Bỏ check Inherit policy top-level settings.

10.Click OK.

Tạo Policy mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn