Tạo rule kiểm soát Web trên ESET Endpoint Security

Tạo rule kiểm soát Web trên ESET Endpoint Security

Vấn đề:

  • Tạo rule kiểm soát Web trên ESET Endpoint Security
  • Đôi khi chúng ta cần thêm, chỉnh sửa hoặc xóa quy tắc kiểm soát Web (Web control rules) trên máy tính cá nhân mà có cài đặt ESET Endpoint Security hoặc ESET Endponit Antivirus.

Giải quyết:

Quản lý cài đặt Web Control cho client bằng ESET Endpoint Security hoặc ESET Endponit Antivirus.

1. Mở ESET Endpoint Security hoặc ESET Endponit Antivirus trên máy tính cá nhân.

2. Nhấn F5 để truy cập vào Advanced setup.

3. Tại giao diện Advanced setup, chọn Web and Email, chọn Web Control. Chọn thanh trượt kế bên Intergrate into system để chỉnh sửa cài đặt Web control. Sau đó chọn Edit vào cài đặt mà chúng ta muốn chỉnh sửa.

Tạo rule kiểm soát Web trên ESET Endpoint Security

♦ Rules: quản lý tất cả các rule cho một URL cụ thể hoặc một nội dung web. Chọn Edit để mở hộp thoại Rules hoặc chọn Add rule để tạo rule mới. Các rule được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, rule nào ưu tiên thì được đặt trên cùng. Các rule dựa trên URL có độ ưu tiên cao hơn so với các rule dựa trên danh mục (category).

  • Name: tên của rule.
  • Enabled: chọn thanh trượt để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa rule.
  • Type: đặt rule để hành động trên URL hoặc danh mục nội dung web.
  • Access rights: thiết lập các quyền truy cập gồm Allow, Warn hoặc Block để các sản phẩm của ESET có hành động tương ứng khi nội dung chỉ định được truy cập.
  • URL hoặc URL Group: nhập URL hoặc sử dụng nút mũi tên để chỉ định mục đích cho rule.
  • Use URL Group: sử dụng rule này cho một nhóm URL, chọn Use URL Group thay vì URL.
  • Logging severity: chọn mức độ ghi lại log khi rule này được kích hoạt.
  • User list: chỉ định user sẽ thực thi rule này.

Tạo rule kiểm soát Web trên ESET Endpoint Security

♦ Category groups và URL groups: cho phép chúng ta nhóm nhiều URL và các danh mục URL cùng nhau để có thể sử dụng trong cùng một rule. Mặc định, có ba dạng  group trong ERA.

Để quản lý danh mục nhóm (category groups), chọn một nhóm và chọn Edit. Để chỉnh sửa các danh mục mà chúng bao gồm, chọn một group, sau đó có thể tích chọn hoặc không tích chọn bên canh mỗi danh mục.

ERA không bao gồm bất kỳ nhóm URL nào theo mặc định. Tại URL groups, chọn Edit, sau đó chọn Add để tạo group mới. Nhập name cho group mới, chọn OK. Chọn group vừa tạo, chọn Add và nhập URL mà chúng ta muốn thêm vào group.

Chọn Add để tạo một group mới hoặc chọn group sẵn hoặc chọn Remove để loại bỏ nó. Edit sẽ cho phép chúng ta đổi tên group và chỉnh sửa các thành phần bên trong nó.

♦ Blocked webpage message và Blocked webpage graphic: nhập thông báo mà chúng ta muốn hiển thị khi client truy cập vào nội dung bị chặn trong Blocked webpage message. Để hiển thị đồ họa với nội dung thông báo bị chặn, nhập URL cho đồ họa vào Blocked webpage graphic.

Tạo rule kiểm soát Web trên ESET Endpoint Security

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn