Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Trong Kaspersky Endpoint Security (KES), có một thành phần đặc biệt đó là Encryption of hard drives (Mã hóa ổ cứng). Nếu không có thành phần này thì KES sẽ không thể thực thi policy mã hóa ổ đĩa mà chúng ta đã tạo trước đó.

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Để bảo vệ các thông tin quan trọng trên ổ đĩa cứng của một số máy tính, chúng ta cần phải thiết lập một Policy dùng để mã hóa ổ cứng. Sau đó assign Policy này vào nhóm máy cần được bảo vệ và bật chế độ mã hóa ( Full Disk Encryption) trên Kaspersky Security Center và Kaspersky Endpoint Security để cho phép chúng mã hóa ổ đĩa cứng trên máy của chúng ta tránh khỏi tình trạng bị tấn công.

Giải quyết:

Lưu ý: Lưu ý: Chúng ta phải đưa các máy cần mã hóa ổ cứng (Full Disk Encryption) vào cùng một group.

1.Mở Kaspersky  Security Center.

2.Chọn Managed devices.

3.Chọn group devices mà chúng ta muốn tạo task để Policy mã hóa ổ cứng được thực thi. Sau đó chuyển sang tab Tasks.

4.Click Create a task.

Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

5.Chọn Change application components, sau đó click Next.

Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

6.Chọn Standard installation, click Next.

7.Click Next >Next >Finish.

8.Click chuột phải task Change application components vừa tạo, chọn Properties.

9.Chọn Properties dưới trường Sections.

10.Tick Encryption of hard drives (For workstations only)

11.Click OK.

Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

12.Click chuột phải task Change application components, chọn Start.

13.Chờ cho quá trình tạo task diễn ra thành công.

14.Chuyển sang tab Devices.

15.Mở Properties của máy tính thuộc group mà chúng ta cần tạo task để Policy mã hóa ổ cứng hoạt động.

Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

16.Chọn Task dưới trường Sections.

17.Chúng ta sẽ nhìn thấy Change applications components được hiển thị dưới danh sách.

Tạo Task mã hóa ổ đĩa trong Kaspersky Security Center

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn