Thay đổi mật khẩu địa chỉ email của Adobe ID

Thay đổi mật khẩu địa chỉ email của Adobe ID

ID Adobe là vé của bạn đến trải nghiệm an toàn và cá nhân với các ứng dụng và dịch vụ của Adobe. Việc mua hàng, thành viên, cập nhật và thử nghiệm các ứng dụng và dịch vụ của Adobe đều được quản lý thông qua Adobe ID của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe ID để đăng ký sản phẩm, theo dõi các đơn đặt hàng, liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Adobe, và tham gia các diễn đàn và sự kiện của Adobe.

Thay đổi mật khẩu của bạn

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn, và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2.Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, nhấp vào Bảo mật và Riêng tư.

3. Trong phần Mật khẩu, bấm Thay đổi.

Security & Privacy page

4. Nếu được nhắc, nhập mật khẩu hiện tại của bạn để xác minh danh tính của bạn. Sau đó nhập mật khẩu mới hai lần để xác nhận và nhấp vào Lưu.

Thay đổi địa chỉ email của Adobe ID

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email mà bạn sử dụng cho Adobe ID của bạn. Thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập vào tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, hãy nhấp vào Tài khoản.

Email Address Page

3. Trong phần Adobe ID, nhập một địa chỉ email mới mà bạn muốn liên kết với Adobe ID của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp địa chỉ email thay thế. Trong trường Email thay thế, hãy nhấp vào Lưu.

Có thể bạn quan tâm: