Thông báo SNS: Ứng dụng McAfee và Change Control 8.3.3 Hiện đã có sẵn

NỘI DUNG SNS:

Ứng dụng McAfee và Change Control 8.3.3 hiện đã có sẵn rộng rãi. Bản phát hành này bao gồm các tính năng, bản sửa lỗi và cải tiến mới bao gồm:

  • Hỗ trợ Windows 10 21H1
  • Hỗ trợ phân biệt chữ hoa chữ thường cho Inventory
  • Hỗ trợ chính sách bảo mật của McAfee

Để biết danh sách đầy đủ các thay đổi, hãy xem Ghi chú Phát hành.

Để tải xuống MACC 8.3.3, hãy truy cập trang web Tải xuống sản phẩm.

Để nhận thông tin về các bản cập nhật sản phẩm mcafee, hãy đăng ký Dịch vụ thông báo hỗ trợ.
NGÀY GỬI SNS GỐC
Ngày 29 tháng 6 năm 2021
Biên dịch Phương Linh – Help.pacisoft.com