Thông tin đường dẫn phiên bản thiết bị được hiển thị dưới dạng 00000 trên một số phiên bản Windows 10

Môi trường dữ liệu

  • McAfee File and Removable Media Protection (FRP) 5.x

Sự cố

Một số kiểu ổ cứng USB (HDD) có 00000, được hiển thị thay cho số sê ri của chúng trong đường dẫn phiên bản thiết bị.

Bạn chỉ gặp sự cố ở trên trên các bản dựng cũ hơn của Windows 10. Ví dụ; phiên bản 1903 và 1909.

Sự cố này có thể ảnh hưởng đến cấu hình FRP vì thông tin đường dẫn phiên bản thiết bị được sử dụng khi định cấu hình miễn trừ FRP.

LƯU Ý:

  • Có thể định cấu hình miễn trừ trong FRP, sử dụng số sê ri để miễn trừ cho một thiết bị cụ thể.
  • Các phiên bản trước của FRP không cung cấp miễn trừ khi sử dụng một số sê ri cụ thể.

Giải pháp

Thử nghiệm giải pháp đã chỉ ra rằng những thiết bị tương tự không gặp sự cố trên Windows 10 20H2 (Bản cập nhật tháng 10 năm 2020) trở lên.

Khách hàng nên nâng cấp lên Windows 10 20H2 trở lên.

Thông tin liên quan

KB81519 – Cách định cấu hình Removable Media Protection cho các thiết bị được miễn truy cập

Trân trọng cám ơn quý độc giả.

Biên dịch Lê Toản – Help.pacisoft.com