Tích hợp các phần mở rộng vào package

Tích hợp các phần mở rộng vào package Admin Console

Nhiều công ty dựa vào khả năng mở rộng để hỗ trợ các luồng công việc. Chúng tôi đã làm cho quá trình này dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn nhóm các phần mở rộng vào gói triển khai mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng bảng điều khiển doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là quá trình cài đặt các ứng dụng Creative Cloud và các tiện ích của bạn chỉ trong một bước.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây để tích hợp các phần mở rộng trong gói của bạn:

 1. Đăng nhập vào Admin Console dành cho và tạo gói được quản lý.
 2. Trong màn hình Configure, kích hoạt Create a folder for extensions & include the Extension Manager command line tool.

  Create folder to manage extensions

 3. Sau khi hoàn tất thủ tục tạo gói, thư mục sau được tạo ra trong thư mục gói:
  <package name>/Build/post/addon/ZXP
 4. Tải xuống và đặt các plugin và tiện ích mở rộng mà bạn cần cài đặt như một phần của triển khai trong thư mục ở trên.
 5. Triển khai gói cho người dùng trong tổ chức của bạn.

Khi triển khai gói bao gồm các plugin và tiện ích mở rộng, chúng sẽ được cài đặt trong các sản phẩm Adobe và đồng thời trên máy tính người dùng cuối.

Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý những điều sau đây:

 • Phương pháp triển khai này được hỗ trợ cho việc triển khai tên người dùng và không hỗ trợ triển khai được niêm yết vô danh.
 • Khi một gói được cài đặt trên máy tính, tất cả các sản phẩm đều được cài đặt trước bất kỳ plug-in hoặc phần mở rộng nào. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ lỗi nào gặp phải khi cài đặt các trình cắm thêm hoặc phần mở rộng sẽ không ảnh hưởng đến việc cài đặt sản phẩm.
 • Plug-in hoặc tiện ích mở rộng sẽ không được cài đặt trên máy tính người dùng cuối nếu các sản phẩm Adobe được nhắm mục tiêu chưa được cài đặt trước đây hoặc không được cài đặt như một phần của gói hiện tại.
 • Plug-in hoặc tiện ích được mã hóa (được tải xuống từ Adobe Exchange) được loại trừ khỏi cài đặt. Vì vậy, các tiện ích đã được chia sẻ riêng tư có thể được triển khai sử dụng phương pháp này vì chúng không chứa mã hóa.