Tiện ích ngoại tuyến để tải xuống bộ chữ ký mới nhất

Môi trường dữ liệu

  • McAfee Network Security Manager (NSM) 10.1, 9.2, 9.1

Sự cố

Bạn không thể tải Bộ chữ ký mới nhất xuống từ máy chủ trong trong quản lý mạng

Nguyên nhân

Một số tính năng trong an ninh mạng hạn chế quyền truy cập vào internet, điều này ngăn cản việc tải xuống tự động Bộ chữ ký.

Giải pháp

Sử dụng trình tải xuống Bộ chữ ký ngoại tuyến, để tải xuống Bộ chữ ký mới nhất. Tiện ích này có sẵn trên trang McAfee Enterprise Downloads.

Trước khi bạn sử dụng tiện ích ngoại tuyến này:

  • Đảm bảo rằng Java đã được cài đặt trên máy trạm của bạn.
  • Đảm bảo rằng bạn có kết nối internet. Cần có kết nối internet để tải xuống Bộ chữ ký mới nhất.

Trình tải xuống bộ chữ ký ngoại tuyến là một tiện ích ngoại tuyến được sử dụng, để tải xuống Bộ chữ ký mới nhất từ ​​máy chủ của McAfee Enterprise. Nó hiển thị năm Bộ Chữ ký mới nhất có sẵn để tải xuống. Sau đó, tệp tải xuống sẽ có sẵn trong thư mục sigsetdownloader. Bộ chữ ký đã tải xuống có thể được sao chép từ một máy tính từ xa có kết nối internet đến máy chủ dành cho người quản lý trong mạng.

LƯU Ý: Bạn có thể tải tệp Bộ chữ ký đã tải xuống trên bất kỳ phiên bản nào (10.1, 9.2, 9.1).

Để tải xuống Bộ chữ ký mới nhất từ ​​máy chủ của McAfee Enterprise:

  1. Hãy truy cập <filepath>\ OfflineSigSetDownloader.
  • Trên máy khách Windows:

Nhập OfflineSigSetDownloader.bat và nhấn Enter

  • Đối với máy khách Linux:

Nhập OfflineSigSetDownloader.sh và nhấn Enter.

  1. Nhấn Y nếu bạn muốn định cấu hình chi tiết proxy; nhấn N nếu không.

Nếu bạn nhấn Y, hãy nhập địa chỉ IP của máy chủ proxy hoặc tên máy chủ, số cổng và thông tin đăng nhập người dùng (tùy chọn) khi được nhắc.

  1. Nhập phiên bản Bộ chữ ký mà bạn muốn tải xuống từ danh sách Bộ chữ ký mới nhất hiện có.

LƯU Ý: Nhấn Enter để tải xuống phiên bản mới nhất theo mặc định.

Công cụ hiện tải tệp Bộ chữ ký (.ivu) sẽ lưu trong thư mục sigsetdownloader \ sigsets.

Trân trọng cám ơn quý độc giả.

Biên dịch Lê Toản – Help.pacisoft.com