Tìm hiểu thời điểm đăng ký Office 365 của bạn hết hạn

Dưới đây là cách kiểm tra thời điểm hết hạn của đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal bản quyền.

Kiểm tra trạng thái hết hạn của bạn

  1. Truy nhập trang Dịch vụ & đăng ký của bạn.
  2. Nếu được nhắc, hãy chọn Đăng nhập , rồi nhập email tài khoản Microsoft và mật khẩu đã được liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.
  3. Xem lại các chi tiết bên dưới đầu đề Dịch vụ & đăng ký.
    • Nếu bạn thấy một mũi tên hình tròn thì đăng ký của bạn được thiết lập để thanh toán định kỳ, trừ khi bạn tắt tính năng thanh toán định kỳ hoặc hủy bỏ đăng ký trước hạn. Thông tin lần tính phí tiếp theo sẽ hiển thị cho bạn thời điểm bạn sẽ bị tính phí tiếp theo, cùng số tiền.
    • Nếu bạn thấy Hết hạn vào [ngày] thì đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày đó, trừ khi bạn gia hạn.

Xem thêm: