Tôi có cần gỡ cài đặt Rhino trước khi cài đặt phiên bản mới hơn không? (Rhino cho Mac)

 

Không, bạn không cần phải làm vậy. Bạn có thể ghi đè gói ứng dụng (application bundle)- thường xuyên nhất nằm trong thư mục Applications – khi bạn cài đặt phiên bản mới hơn. Điều này sẽ không ghi đè giấy phép của bạn hoặc bất kỳ tùy chọn nào của bạn. Cả hai đều được lưu trữ trong các thư mục khác.

Trên thực tế, bạn có thể chạy song song hai phiên bản Rhino nếu muốn. Chỉ cần đổi tên gói ứng dụng (Rhinoceros.app) thành một cái gì đó khác (ví dụ: RhinocerosCopy.app).

Biên dịch bởi Thanh Bình – Pacisoft.com.vn