Tôi có thể tìm tệp MIB cho thiết bị của mình ở đâu?

Lưu ý: Trước khi bạn dành thời gian tìm kiếm các tệp MIB và OID tùy chỉnh, hãy kiểm tra thư viện SNMP tích hợp của PRTG trước và chạy auto-discovery! PRTG sẽ tự động tạo ra các cảm biến và kênh cho tất cả các đối tượng giám sát có sẵn.

Nếu thiết bị của bạn không được hỗ trợ, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các tệp MIB/OID tùy chỉnh.


Bài viết này áp dụng cho PRTG Network Monitor 16 trở lên

Tìm tệp MIB ở đâu

  1. Thông thường, các tệp MIB dành riêng cho thiết bị đều có sẵn trên trang web của nhà sản xuất. Nếu bạn không nhận được các tệp MIB ở đó, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nhà sản xuất.
  2. Bạn cũng có thể tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu chung trên web. Các trang web sau cung cấp nhiều lựa chọn tệp MIB (Management Information Base):

Các liên kết và tài nguyên khác có thể được tìm thấy tại SNMPLink.org.

Khi bạn đã tìm thấy tệp MIB mình cần, vui lòng xem Import (nhập) các tệp MIB vào PRTG để được hướng dẫn về cách sử dụng chúng.

Import MIB files into PRTG Network Monitor

Xem thêm 

Biên dịch bởi Minh Hạnh – Help.pacisoft.com