Các biên bản TLS mà Trend Micro Apex One as a Service được hỗ trợ

Sản phẩm/ Phiên bản: Apex One as a Service

TÓM TẮT

Bài viết này truyền tải thông tin về các phiên bản TLS mà  Apex One as a Service được hỗ trợ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Apex One as a Service cho phép hỗ trợ cho các giao thức TLS 1.0/1.1/1.2. Hành động này để duy trì giao tiếp giữa tác nhân với máy chủ cho các nền tảng cũ của Windows (vốn không hỗ trợ TLS 1.2) như:

  • Windows 7
  • Windows 2008

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập bài viết: Giải quyết vấn đề của TLS 1.0, Tái bản lần thứ 2.

Nếu người dùng không còn cần đến Apex One as a Service đề quản lí các hệ điều hành trên, hãy gửi yêu cầu cho Đội hỗ trợ kỹ thuật Trend Micro để tắt TLS 1.0 & 1.1 trên máy chủ Apex One as a Service của mình.

Biên dịch bởi Thanh Hiền – Help.pacisoft.com