WinRAR Multi License Standard Discount – Giảm giá WinRAR

Mua một bản WinRAR chính hãng?

Liên hệ sales@pacisoft.com để nhận phần mềm bản quyền WinRAR chính hãng ngay hôm nay.

Tìm hiểu chương trình Giảm giá WinRAR theo số lượng lớn

Giá cơ bản 1 License cho 1 máy tính là 899,000 VND. Mua nhiều sẽ có giá rẻ hơn!

Để mua Key bản quyền cài đặt cho 100 thiết bị trở lên, chúng tôi thường có thể cung cấp cho bạn mức giảm giá lớn.

Nhận giảm giá như thế nào

Hãy gửi email về sales@pacisoft.com với thông tin chi chi tiết về công ty / tổ chức của bạn và số giấy phép cần thiết và chúng tôi sẽ có phương án giảm giá thêm cho bạn từ việc giảm giá tiêu chuẩn của WinRAR. Điều này được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp.

Số lượng người dùng trong tổ chức của bạn càng lớn, phí cho mỗi giấy phép càng nhỏ.

Bạn có thể mua bất kỳ số giấy phép sử dụng nào để sử dụng tương ứng với số máy tính mà doanh nghiệp/ tổ chức bạn có.
Số lượng giấy phép trong môi trường mạng không được ít hơn số lượng người dùng đồng thời tối đa có thể.
Cài đặt và kích hoạt cũng được áp dụng cho bất kỳ phiên bản Hệ điều hành nào bạn có miễn chúng chạy WinRAR.

Chúng tôi thường có thể gửi email báo giá phép Volume tùy chỉnh của bạn cho bạn trong vòng vài giờ làm việc, cho đến lúc bạn có ngân sách và cảm thấy OK, bạn có thể tải xuống và sử dụng phiên bản dùng thử của WinRAR vì nó có hiệu lực trong tối đa 40 ngày.

Vì bạn cũng có thể muốn mua giấy phép bổ sung trong tương lai khi số PC tăng lên, với cùng mức chiết khấu đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem qua WAMP của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Bảo trì phần mềm

The WinRAR Annual Maintenance Package (WAMP) includes:

  • Annual Premium Support. All your WinRAR support related questions will be prioritised by us for 12 months from date of purchase or renewal.
  • Upgrade Assurance. You will be supporting WinRAR’s continuous improvements so that during each years subscription you can always get the latest version.
  • Lost Key Support. On receipt of your WinRAR lost key request we will email it to you as quickly as possible.
  • Renewal. You will be advised by email before your annual WinRAR Maintenance Package is due for renewal.
Gói Dịch vụ bảo trì hàng năm WinRAR có sẵn cho tất cả người dùng nhiều giấy phép, cả mới và hiện có. Mặc dù là tùy chọn, nhưng lợi ích của nó rất được khuyến nghị cho tất cả các khách hàng mua Multi License WinRAR, những người cần giữ cập nhật tính năng trong tương lai. Nó cũng đảm bảo rằng bạn giữ lợi thế về giá hiện tại trên mỗi đơn vị thấp hơn cho các phần mở rộng giấy phép WinRAR trong tương lai. WAMP có giá chỉ bằng 15% số tiền giấy phép đã mua và được gia hạn hàng năm.

WinRAR WAMP Maintenance discounts

Bạn phải mua số lượng tối thiểu (cột bên trái) khớp với tổng số giấy phép WinRAR của bạn để đủ điều kiện nhận giá chiết khấu cho mỗi đơn vị trong hàng đó.

Qty. Unit Price You Save
 1  US$4.35  0%
 2 to 9  US$3.15  28%
 10 to 24  US$2.40  45%
 25 to 49  US$1.95  55%
 50 to 99  US$1.50  66%
 100 to 199  US$1.20  72%
 200 to 499  US$1.05  76%
 500 to 999  US$0,90  79%