WordPerfect Office: Không thể khởi tạo templates

Thông báo lỗi

Không thể khởi tạo templates

Thông tin

Thông báo lỗi này hiển thị khi cố gắng khởi chạy WordPerfect® Office trên Windows Vista và Windows 7.

Cách giải quyết

Thực hiện các bước như sau:

  1. Xác định vị trí biểu tượng màn hình Corel® WordPerfect
  2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Desktop
  3. Chọn Properties (Thuộc tính) từ menu
  4. Thêm séc vào Run As Administrator (Khởi chạy với tư cách quản trị viên)
  5. Nhấp vào Apply (Áp dụng) và sau đó nhấp OK

Biên dịch bởi Ngọc Ngân – Pacisoft.com