WordPerfect Office: Lỗi chỉ xuất bản PDF cho trang đầu tiên của tài liệu nhiều trang

Cách giải quyết:

Kiểm tra xem phạm vi xuất có được đánh dấu là “Whole document” (Toàn bộ tài liệu) trong cài đặt Publish to PDF (Xuất bản PDF) hay không.

  1. Mở tệp cần chuyển đổi thành tệp PDF.
  2. Nhấp vào “File” (Tệp) trên thanh menu
  3. Nhấp “Publish to PDF”
  4. Nhấp vào “Settings” (Cài đặt) tại góc phải của cửa sổ Xuất bản PDF.
  5. Đánh dấu mục “Full document” (Tài liệu đầy đủ)
  6. Nhấp “Ok”
  7. Bây giờ hãy thử xuất tài liệu của bạn sang tệp PDF.

Biên dịch bởi Ngọc Ngân – Pacisoft.com