WordPerfect Office X8: Lỗi truy cập khi lưu hoặc mở thư mục mới trong Windows 10 

Sau khi tạo và đặt tên cho một thư mục trong Windows Explorer, thư mục đó có thể hiển thị dưới dạng “New folder” (Thư mục mới) trong tệp WordPerfect.

Việc cố gắng mở thư mục này trong tệp sẽ đưa hiển thị thông báo lỗi như:

“Location is not available C:\……\New Folder is unavailable.” (Vị trí không khả dụng C:\ ……\Thư mục mới không khả dụng)

Nếu vị trí thư mục nằm trên PC, hãy đảm bảo kết nối giữa thiết bị và ổ đĩa đã lắp đĩa vào, sau đó thử lại.

Nếu vẫn không tìm được, thư mục này có thể đã bị di chuyển hoặc xóa.”

Để xử lý lỗi trên, khi nhìn thấy tên thư mục mới được tạo là “New Folder” thay vì tên đã đặt, hãy nhấp vào danh sách tệp trong WordPerfect và nhấn F5 hoặc nhấp vào menu View menu (Xem), Refresh (Làm mới).

Biên dịch bởi Ngọc Ngân – Pacisoft.com