Yêu cầu hệ thống của phần mềm ThinkDesign

Yêu cầu hệ thống là gì?
Tối thiểu đề xuất
Windows® 10 (64 bit), Windows® 8.1 (64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows® 7 (64 bit) Windows® 10 (64 bit), Windows® 8.1 (64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows® 7 (64 bit)
Bộ xử lý hỗ trợ Intel® x64 hoặc SSE2 cho các hệ thống AMD Bộ xử lý Intel® Xeon® có hỗ trợ Intel EM64T và công nghệ SSE2, bộ xử lý AMD Opteron® với công nghệ SSE2
Bộ nhớ hệ thống (RAM) 4 GB Bộ nhớ hệ thống (RAM) 8 GB
Dung lượng ổ đĩa 1,5 GB cho một cài đặt thông thường Dung lượng ổ đĩa 1,5 GB cho một cài đặt thông thường
Bộ tăng tốc đồ họa 512 MB OpenGLTM 2.0 Bộ tăng tốc đồ họa OpenGLTM 3.0 1 GB
Microsoft® .NET Framework phiên bản 3.5 trở lên Microsoft® .NET Framework phiên bản 3.5 trở lên
Microsoft® Internet Explorer 8.0 trở lên Microsoft® Internet Explorer 8.0 trở lên
CARD đồ họa có thể sử dụng

Dưới đây là danh sách các card đồ họa đã được thử nghiệm. Bất kỳ phiên bản cao cấp hơn một cho thấy là tốt.

sản phẩm NVIDIA phiên bản trình điều khiển
Quadro™ K620, K2200, K4200, K5200 362.56
Quadro™ K5000, K4000, K2000, K600 362.56
Quadro™ 6000, 5000, 600 362.56
Quadro™ 400 341.95
Quadro FX™ 5800, 4800, 3800, 1800, 580, 380 341.95
Quadro FX™ 5600, 4600 341.95
Quadro FX™ 4700, 3700, 1700, 570, 370 341.95
Quadro FX™ 3450 (**) 311.50
Quadro FX™ 5500, 4500, 4000, 3500, 1500, 1400, 560, 550, 540 (**) 307.45
Quadro FX™ 3400/4400 (*) 270.71

Lưu ý:

(*) Chỉ dành cho Windows 7. Không có trình điều khiển cho Windows 8, 8.1 và 10
(**) Chỉ dành cho Windows 7 và 8. Không có trình điều khiển cho Windows 8.1 và 10

Cài đặt hồ sơ là tự động. Để tùy chỉnh, chọn ThinkDesign từ danh sách ứng dụng / hồ sơ và nên sử dụng Chuyển khối cho chế độ lật bộ đệm.

Đảm bảo chạy đồ họa Tự điều chỉnh từ ứng dụng Công cụ → Tùy chọn → Tùy chọn hệ thống → Đồ họa → Thẻ đồ họa → Tự điều chỉnh

PaciSoft – nhà phân phối phần mềm hàng đầu, cung cấp bản quyền phần mềm chính hãng, uy tín và giá tốt nhất trên thị trường. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm ThinkDesign và các phần mềm khác.