ZRemesher – ZBrush Core

Tìm hiểu về ZRemesher – ZBrush Core

ZRemesher V3

Tái liên kết các Hard Surface để nâng cấp độ

ZRemesher đã được cập nhật trong ZBrush 2019 để hỗ trợ tốt hơn cho các mô hình bề mặt cứng, tập trung vào việc tái cấu trúc hóa các mắt lưới từ hoạt động Live Boolean hoặc được nhập từ các gói CAD 3D.

ZRemesher hiện có thể phát hiện tốt hơn các cạnh bề mặt cứng, tạo ra ít đa giác hơn và có độ chính xác tốt hơn.

Ngoài việc sử dụng PolyGroups để thúc đẩy cấu trúc lại, giờ đây các cạnh Creased cũng sẽ được giữ nguyên trong cấu trúc liên kết kết quả.

Bởi vì ZRemesher đã được viết lại nhiều lần, kết quả của cấu trúc liên kết có thể khác với V2. Vì lý do này, bạn vẫn có thể truy cập thuật toán ban đầu và chọn kết quả phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Một số ví dụ về tái tạo bề mặt cứng được tạo bởi ZRemesher v3. Tác giả: Ralf Stumpf và Daniele Angelozzi.

Chế độ Legacy

Tự động tạo cấu trúc liên kết phù hợp nhất với nhu cầu của bạn ngày càng trở nên dễ dàng nhờ ZRemesher. Thuật toán mới có thể tạo ra kết quả tốt hơn trên các mô hình bề mặt cứng. Tuy nhiên, đối với một số mô hình không phải trả tiền, thuật toán trước đó có thể cung cấp kết quả tốt hơn. Chế độ Legacy có sẵn vì lý do này. Khi được chọn, ZBrush sẽ sử dụng thuật toán ZRemesher v2.1.

Sử dụng chế độ Legacy có thể có lợi với các mô hình không phải trả tiền, trong đó luồng biên có thể khác và thú vị hơn trong một số trường hợp. Chỉ có đôi mắt của bạn mới có thể cho bạn biết cấu trúc liên kết nào sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Hard Surface ZRemesher V3

Thay đổi lớn trong ZRemesher V3 là cải tiến trong quá trình tái tạo bề mặt cứng. ZRemesher có thể tạo ra cấu trúc liên kết tối ưu cho các mô hình bề mặt cứng. Đặc biệt là các mô hình đến từ các hoạt động Boolean, cho dù được tạo trong ZBrush hay được nhập từ phần mềm CAD.

Để tạo ra kết quả tốt nhất, hãy bật chức năng Detect Edge.

Chức năng này sẽ tìm kiếm các cấu trúc liên kết tạo ra một góc cứng chẳng hạn như đường viền của một mảnh cắt, sau đó sử dụng thông tin đó để tạo cấu trúc liên kết mới. Chức năng này thực sự được thiết kế cho các mô hình bề mặt cứng.

Nếu lưới đầu vào của bạn là DynaMesh có cấu trúc liên kết thiếu các góc rõ ràng, chức năng Phát hiện cạnh sẽ tạo ra kết quả cấu trúc liên kết kém chính xác hơn.

Nếu lưới của bạn có các cạnh gấp khúc, tùy chọn ZRemesher mới cho phép các cạnh này vừa thúc đẩy luồng đa giác vừa đóng vai trò là các cạnh biên giới.

Ngoài các chức năng này, việc lưu giữ các PolyGroups thậm chí có thể hữu ích hơn và tạo ra hệ thống tái định hình tốt hơn.

Một ví dụ về phép toán Boolean đơn giản tạo ra cấu trúc liên kết phức tạp. ZRemesher có thể tạo cấu trúc liên kết rõ ràng với các PolyGroups chuyên dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Mô hình của Ralf Stumpf.

Hãy nhớ rằng các mô hình bề mặt cứng có rất nhiều thay đổi theo hướng cấu trúc liên kết của chúng.

Ví dụ, có những bề mặt dài và mỏng được nối với nhau bằng những đùn nhỏ. Bạn có thể cung cấp càng nhiều thông tin cho ZRemesher thông qua các cạnh gấp khúc, PolyGroups và phát hiện cạnh, kết quả mô hình của bạn sẽ càng tốt.

Số lượng đa giác mục tiêu và chế độ Adaptive cũng sẽ có tác động đến kết quả. Nếu bạn đặt số lượng đa giác cao hơn, bạn sẽ cho phép thuật toán tự do hơn trong việc điều hướng các thay đổi nhanh chóng trong hình học cụ thể cho các mô hình bề mặt cứng.

Một ví dụ về mô hình CAD đã nhập, được ZRemesher đăng ký lại. Cấu trúc liên kết mới hiện nay hoàn hảo để sử dụng với các công cụ tạo ZBrush hoặc thậm chí thêm các cấp độ chia nhỏ. Mô hình của Cki Vang.

Functions của ZRemesher V3

Các chức năng sau đã được thêm vào các chức năng ZRemesher hiện có nằm trong bảng phụ Tool >> Geometry >> ZRemesher.

Bảng phụ ZRemesher v3

Legacy (2018)

Khi được bật, chế độ này sử dụng thuật toán ZRemesher 2 được tìm thấy trong ZBrush 2018. Chức năng của nó giống như trong phiên bản trước và do đó, nó sẽ không thể sử dụng các chức năng Keep Creases và Detect Edges được giải thích bên dưới.

Keep Creases

Chức năng Keep Creases sẽ sử dụng các nếp gấp cạnh hiện có được áp dụng trên mô hình của bạn để thúc đẩy việc tạo cấu trúc liên kết. Những điều này sẽ giúp ZRemesher hiểu rõ hơn về cấu trúc mô hình của bạn, mang lại lợi ích cho các thiết kế bề mặt cứng.

Cấu trúc liên kết kết quả sẽ giữ các cạnh nếp gấp này.

Detect Edges

Khi được bật, chế độ Detect Edges sẽ cố gắng xác định các cạnh bề mặt cứng của mô hình. Bạn nên sử dụng chế độ này khi bạn đang làm việc với các mô hình loại CAD hoặc kết quả từ các phép toán Live Boolean.

Biên dịch bởi Gia Tuấn – Pacisoft.com

Xem thêm: ZBrush Core  ||  ZBrush Core Mini