ZWCAD 2017 bản cập nhật sp1 đã có mặt với nhiều tính năng mới

Bản cập nhật mới ZWCAD 2017 bao gồm nhiều tính năng mới và cãi thiện tốc độ thiết kế bao gồm Tool Palettes, Dynamic Blocking editting, Aglign và ZWCAD to Word.

20161008103112630

Tool Palettes – Cung cấp khả năng thêm các block, lệnh và các hatches trong các tab windows. Kéo các tool vào các khung giao diện và các tool palettes sẽ tự động được khởi chạy. Với hơn 100 buit-in blocks, người dùng luôn có thể làm được những gì mà họ muốn. Thêm vào đó việc xuất và chèn các file (xml) cho việc chia sẽ tài nguyên cũng được tối ưu hóa.

Dynamic Block – Cho phép người dùng hiệu chỉnh các thông số và vì vậy không phải mất thời gian tạo các block mới với các kích thước khác nhau. Với phiên bản mới này, người sử dụng có thể tùy chỉnh các thông số trong properties của palettes cũng như trên các dynamic blocks.

Align – Hỗ trợ canh chỉnh các đối tượng 2D và 3D. Bằng các thao tác duy chuyển, xoay hay mở rộng các đối tượng, các đối tượng hình học hay các điểm có sẵn có thể được canh chỉnh trực tiếp một cách chính xác mà không cần thực thi các câu lệnh (command).

ZWCAD to Word – Các đối tượng được tạo trong ZWCAD có thể được copy và paste trực tiếp sang Microsoft Word hay Excel. Tính năng này cực kì hữa dụng khi người dủng cần xuất các bản vẽ sang văn bản tài liệu

Ngoài ra một số các tính năng khác cũng được nâng cấp và cãi thiện đáng kể như bao gồm các buttons lớn hơn cho toolbars, revolve, extrude v.v..

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.