PACISOFT là đối tác Microsoft cung cấp bản quyền Windows Embedded / IoT

Windows Embedded Partner

Giới thiệu

Vào ngày 25/05/2018, PACISOFT hoàn thành việc đăng ký với Microsoft về việc trở thành đối tác cung cấp bản quyền Windows Embedded theo điều khoản và điều kiện CLA (Microsoft Embedded Customer License Agreement) đến năm 2021 (chu kỳ mỗi 3 năm và được gia hạn thêm)

Với thỏa thuận CLA này, cho phép PACISOFT mua các sản phẩm Microsoft Embedded và lấy các công cụ phát triển và cài đặt từ Microsoft cung cấp cho khách hàng cuối.

Xem chứng nhận

Windows Embedded / IoT là gì?

Windows Embedded OS là một nhóm gồm các hệ điều hành của Microsoft dùng để cài đặt và vận hành, điều khiển các thiết bị – hệ thống nhúng. Windows Embedded không giống như Windows Client thông thường, vì sản phẩm được viết dành cho các ngành công nghiệp đặc thù với các tính năng có thể khác biệt và đặc biệt, bộ cài đặt nhẹ hơn rất nhiều. Nhóm Embedded được được thiết kế cho các hệ thống, thiết bị như bộ điều khiển công nghiệp và các thiết bị điện tử tiêu dùng như máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống GPS và hệ thống thông tin giải trí trên ô tô, máy bán hàng POS..

Cho đến 10/2018, MS đã phát triển thành công Win 10 IoT để phục vụ cho sứ mệnh công nghiệp 4.0 với những tính năng cao cấp, thông minh và vượt trội hơn. Tham khảo thêm (tiếng Anh)

Tài liệu tổng hợp Windows Embedded: Windows Embedded Version Overview (Kỹ thuật, phiên bản, so sánh, vòng đời hỗ trợ, giới thiệu)

Các dòng sản phẩm Windows Embedeed/ IoT

 • Windows Embedded Industry is được thiết kế cho các dòng máy bán hàng, tính tiền – point of sale (POS) terminals, automated teller machines (ATMs) và self-service check-outs.
 • Windows Embedded Compact, còn được biết dưới tên gọi Windows CE, được thiết kế cho ngành công nghiệp consumer electronics, ví dụ gaming consoles, digital media receivers và set-top boxes.
 • Windows Embedded Automotive là một biến thể của Compact cho các hệ thống nhúng trong ô tô.
 • Windows Embedded Pro được thiết kế cho các hệ thống thông minh: thiết bị nhúng có kết nối Internet để thu thập dữ liệu, phân tích và giao tiếp với các hệ thống khác (machines with embedded Internet-connected devices that gather data, analyze it and communicate with other systems).
 • Windows Embedded Standard  kiểu như hệ điều hành như là một mô đun cho phép các nhà sản xuất lựa chọn và thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 • Windows Embedded Handheld được thiết kế cho các thiết bị di động như thiết bị được sử dụng trong các công ty bán lẻ, sản xuất và phân phối.
 • Windows Embedded Enterprise dành cho các hệ thống nhúng trong các thiết bị công nghiệp.
 • Windows Embedded Server và Windows SQL Server cho Embedded Systems.

Xem video

Bảng tóm tắt

Dòng sản phẩm
Dành cho
Windows 10 IoT Embedded Operating System
Windows Embedded Standard Embedded Operating System
Windows Embedded Pro Embedded Operating System
Windows Embedded POSReady Embedded Operating System
Windows Embedded Compact Embedded Operating System
Windows Embedded Server Embedded Operating System
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server

Danh sách sản phẩm được PACISOFT cung cấp

Windows Client

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (ESD)
Windows 10 IoT Enterprise CBB (ESD)
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (ESD)
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Vertical (ESD)
Windows Embedded 8 Industry Pro (ESD)
Windows Embedded 8 Industry Pro Retail (ESD)
Windows Embedded 8 Standard Runtime (ESD)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (ESD)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (ESD)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro for Tablets (ESD)
Windows Embedded Standard 7 (WS7E)
Windows Embedded Standard 7 (WS7P)
Windows Embedded Standard 7 (WS7C)
Windows Embedded POSReady 7
Microsoft Windows Embedded Standard Runtime (ESD)
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (all editions)
Microsoft Windows XP Embedded Runtime (ESD)
Windows Embedded CE 6.0 (C6G) (ESD)
Windows Embedded CE 6.0 Operating System Core Runtime (ESD)
Windows Embedded CE 6.0 Operating System Professional Runtime (ESD)
Windows Embedded Compact 2013 Runtime (Entry) (ESD)
Windows Embedded Compact 2013 Runtime (General Embedded) (ESD)
Windows Embedded Compact 2013 Runtime (NR) (ESD)
Windows Embedded Compact 7 Runtime (C7E) (ESD)
Windows Embedded Compact 7 Runtime (C7G) (ESD)
Windows Embedded Compact 7 Runtime (C7K) (ESD)
Windows Embedded Compact 7 Runtime (C7NR) (ESD)
Windows Embedded Compact 7 Runtime (C7P) (ESD)
Windows Embedded Compact 7 Runtime (C7T) (ESD)
Windows CE 5.0 (C5G) (ESD)
Windows Embedded for Point of Service 1.1 (all editions)

Windows Server/SQL

 • Windows Server 2016 for Embedded Systems
 • Windows Server 2012 Standard  For Embedded System
 • Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems
 • Microsoft SQL Server 2017 for Embedded Systems
 • Microsoft SQL Server 2016 for Embedded Systems
 • Microsoft SQL Server 2014 for Embedded Systems
 • Microsoft SQL Server 2012 for Embedded Systems
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 for embedded system
 • Microsoft SQL Server 2008 for embedded systems

Liên hệ MUA bản quyền

Gọi (024) 39156886 / (028) 36 100 816 hoặc gửi email về cho PACISOFT – sales@pacisoft.com.

Nguồn: PACISOFT.vn – Nghiêm cấm sao chép