Có gì mới trong Solidworks 2017?

CÓ GÌ MỚI TRONG SOLIDWORKS 2017?

Solidworks 2017 được cải tiến hơn trước để ngày càng phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Vậy có gì mới trong SOLIDWORKS 2017 và lợi ích đem lại người dùng là gì? Sau đây là 10 tính năng mới của Solidworks 2017:

1.Liên kết SOLIDWORKS 3D

 • Mở trực tiếp dữ liệu 3D CAD vào SOLIDWORKS. Bao gồm Creo®, CATIA® V5, SolidEdge®, NX ™ và Inventor®. Đồng thời vẫn giữ lại file gốc.
 • Giúp quy trình làm việc với mọi người được suôn sẻ. và phối hợp những thay đổi trong thiết kế một cách nhanh hơn.

2.Nâng cao hiệu suất

 • New Asset Publisher, Ground Mates và Magnetic Mates giúp việc bố trí nhanh hơn.
 • Thay thế sub-assembly bằng multi-body part. Duy trì downstream references. Thay thế những references bị mất cùng lúc.
 • Giúp đẩy nhanh tốc độ thiết kế. Bao gồm large assemblies, layouts machinery và equipment.

3.Những công cụ Modeling mạnh mẽ hơn

 • New Advanced Hole Wizard tạo/tái sử dụng những lỗ đã tùy chỉnh.
 • Wrap Feature áp dụng cho bất kì bề mặt nào. Offset 3D Curve cho nhiều bề mặt cùng lúc.
 • Sheet Metal hỗ trợ cho những góc three-bend.

4.Render và ảnh động với Visualize Boost

 • Visualize Boost giúp render trở nên đơn giản và nhanh hơn.
 • Nhập vào ảnh động và nghiên cứu chuyển động.
 • Map SOLIDWORKS chụp lại navigation và những hot key.
 • Hỗ trợ cho HTC® Vive™, Oculus, Google® Cardboard, Samsung®.
 • Cải thiện quá trình modeling, rendering và viewing.

5.Tạo bản vẽ 2D nhanh hơn

 • Tham khảo và liên kết với BOM trong chú thích.
 • Những bản vẽ trên thông số mà không cần mô hình.
 • Những layer được xác định trước
 • Giúp tạo ra bản vẽ nhanh hơn và đơn giản hơn.

6.Mở rộng khả năng xác định dựa vào Model

 • So sánh geometry và 3D PMI giữa hai phiên bản
 • Xác định DimXpert 3D PMI cho các bộ phận đã draft một cách dễ dàng hơn.
 • Xuất STEP 242 với 3D PMI để tự động CAM và CMM.
 • Đính kèm nhiều tập tin PDF 3D để tạo Technical Data Packages (TDP).
 • Dễ dàng chuyển đổi từ bản vẽ 2D sang MBD và khả năng model-based enterprises (MBE).

7.Điện hóa những thiết kế Electrical/Electronic

 • Electrical: Tự động tao ra schematic từ 1 spreadsheet.
 • Electrical: Compound parts – accessories
 • PCB: Môi trường thiết kế thống nhất giữa schematic editing, board layout và 3D layout.
 • Cải thiện năng suất cho những thiết kế electrical.

8.Đơn giản hóa những chuẩn thiết kế

 • Simulation: Hiển thị kết quả trong SOLIDWORKS model. Kiểm soát chiều dài arc cho những liên hệ nonlinear.
 • Plastics: Part Mass có thể thêm vào gate temperature.
 • Flow: Parametric Study cho phép tối ưu hóa nhiều thông số.

9.Tích hợp thiết kế và sản xuất

Có gì mới trong SOLIDWORKS 2017 và lợi ích đem lại người dùng

 • 3D Printing: Import/Export 3MF. Import mesh data
 • Inspection: Thổi phồng Manual và Selective.
 • Costing: Ước tính khoảng cách từ những nhà sản xuất thông qua My.SolidWorks Manufacturing Network.

10.Cải tiến quản lí và phối hợp dữ liệu

Có gì mới trong SOLIDWORKS 2017 và lợi ích đem lại người dùng

 • SOLIDWORKS PDM: Version overwrite; Rollback. Với nhiều tham khảo và khả năng xem cải thiện.
 • SOLIDWORKS PDM Professional: Vault Database Replication.
 • eDrawings®: Augmented Reality (AR) cho Android™; 3D Views và annotation views. Component descriptions, Weld beads, Undo/redo.
 • Phối hợp nhiều mức độ hơn. Quản lí dữ liệu hiệu quả hơn.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.