Khắc phục sự gián đoạn cài đặt của Acrobat 9 hoặc Reader 9

Khắc phục sự gián đoạn cài đặt của Acrobat 9 hoặc Reader 9 Bắt đầu khắc phục sự cố Các tác vụ này có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề cài đặt phổ biến nhất. Trước khi thực hiện bất kỳ tác vụ nào, hãy sao lưu tất cả các tệp cá nhân. […]

Read More >

Khắc phục sự cố Acrobat Reader download

Khắc phục sự cố Acrobat Reader download Có sự cố khi tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader? Hãy thử các giải pháp này theo thứ tự này. Hoàn tất cài đặt hai bước Cài đặt Acrobat Reader vào máy tính của bạn là một quá trình hai bước. 1. Download  Acrobat Reader Installer. […]

Read More >

Adobe Application Manager không cập nhật Creative Cloud desktop app

Adobe Application Manager không cập nhật Creative Cloud desktop app Gỡ  Adobe Application Manager và cài đặt the Creative Cloud desktop app. Khi bạn download và cài đặt Adobe Creative Cloud app. Creative Cloud desktop app  được downloads và cài đặt Creative Cloud apps trên hệ thống của bạn. Trên các hệ điều hành cũ hơn, […]

Read More >

Giấy phép 3 năm Adobe Value Incentive Plan (VIP) được giảm giá

(PACISOFT News) – Ngày 05/03/2016, Adobe đã có quyết định hạ mức band (tức dải giấy phép) tối thiểu để nhận giảm giá theo số lượng (volume discount) thông qua Kế hoạch Giá trị ưu đãi (VIP) cho khách hàng khối Thương mại và Chính phủ, giúp họ dễ dàng đạt được giảm giá thông qua […]

Read More >