Giấy phép 3 năm Adobe Value Incentive Plan (VIP) được giảm giá

(PACISOFT News) – Ngày 05/03/2016, Adobe đã có quyết định hạ mức band (tức dải giấy phép) tối thiểu để nhận giảm giá theo số lượng (volume discount) thông qua Kế hoạch Giá trị ưu đãi (VIP) cho khách hàng khối Thương mại và Chính phủ, giúp họ dễ dàng đạt được giảm giá thông qua […]

Read More >