EULA là gì? Làm thế nào để tuân thủ chính sách cấp phép bản quyền phần mềm?

PACISOFT.com – Đã từ rất lâu, thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối  hay thoả thuận sử dụng sản phẩm, điều kiện sử dụng, Điều khoản Cấp phép Phần mềm trong tiếng Anh gọi là End User License Agreement được các nhà xuất bản phần mềm đưa vào bộ cài đặt phần mềm hoặc các tài liệu đi kèm, để nêu rõ về các điều khoản khi người dùng cài đặt và sử dụng phần mềm.

EULA xuất hiện ở đâu?

 • Ngay khi bạn mở gói cài đặt phần mềm
 • Ngay khi bạn thuê 1 dịch vụ phần mềm
 • Ngay khi bạn ký hợp đồng chuyển nhượng công nghệ
 • Ngay khi bạn truy cập 1 dịch vụ Online
 • Bạn có thể xem trên website nhà sản xuất được công bố chung.

Tại sao đọc EULA

Trước khi đặt mua bản quyền hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao công nghệ, sản phẩm của bên khác cho công ty hoặc cá nhân bạn, bạn cần phải tham khảo EULA để đảm bảo rằng các thông tin trong văn bản đó phù hợp với bạn, ngành nghề, đối tượng, quyền hạn, khu vực, quốc gia, địa lý …

Không đồng nghĩa: Khi bạn bỏ tiền ra theo cách trên, nếu EULA không đúng với mục đích sử dụng, có nghĩa bản quyền của bạn có thể hoặc hoàn toàn không hiệu lực. Một số nhãn hàng có thể cho phép hoàn trả hàng hóa, license, một số khác lại không. Hầu hết là cho phép bạn dùng thử sản phẩm. Và dĩ nhiên, nếu OK mọi thứ từ tính năng, giải pháp đến EULA, bạn có thể mua và tận hưởng trong phạm vi cho phép.

Các loại bản quyền đang được gắn điều khoản EULA: Giấy phép Mở; Giấy phép sử dụng thử và Giấy phép sử dụng có phí.

Ví dụ mở đầu trong thỏa thuận:

VUI LÒNG ÐỌC THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (“EULA”) NÀY CẨN THẬN. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI ÐỒNG Ý” HOẶC THỰC HIỆN BẤT KỲ BƯỚC NÀO NHẰM TẢI XUỐNG, THIẾT LẬP, CÀI ÐẶT HOẶC SỬ DỤNG TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở PHẦN MỀM VÀ CÁC TẬP TIN LIÊN QUAN (“PHẦN MỀM”), PHẦN CỨNG (“PHẦN CỨNG”), (CÁC) Ổ ÐĨA, HOẶC PHƯƠNG TIỆN KHÁC) (GỌI CHUNG LÀ “SẢN PHẨM”) THÌ BẠN VÀ CÔNG TY CỦA BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ÐIỀU KHOẢN VÀ ÐIỀU KIỆN CỦA EULA NÀY. NẾU BẠN LẤY SẢN PHẨM NÀY ÐỂ CHO CÔNG TY CỦA BẠN SỬ DỤNG, BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN LÀ MỘT NGƯỜI ÐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÓ THẨM QUYỀN RÀNG BUỘC CÔNG TY CỦA BẠN VỚI EULA NÀY VỀ MẶT PHÁP LÝ. NẾU BẠN KHÔNG ÐỒNG Ý, ÐỪNG NHẤP VÀO “TÔI ÐỒNG Ý” VÀ ÐỪNG TẢI XUỐNG, THIẾT LẬP, CÀI ÐẶT HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

Trong văn bản quy định rất nhiều điều khoản, điều kiện kiểu như hợp đồng bắt buộc bên sử dụng phải cam kết tuân theo, ví dụ gồm

Quyền sở hữu
Giấy phép Sản phẩm
Giới hạn
Bản cập nhật
Khác

Bạn có thể xem 1 ví dụ theo link sau của phần mềm ABBYY (tiếng Việt): https://www.abbyy.com/media/20958/abbyy_finereader_14_eula_vi.pdf

Mục đích của EULA

 • PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ. VIỆC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SẼ BỊ XỬ PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ.
 • Với các quy định rõ ràng, chặt chẽ trong EULA để bảo vệ hãng sản xuất & bên thứ ba không bị xâm phạm về nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, sao chép sản phẩm và sử dụng trái phép.
 • Người/ tổ chức sử dụng trái phép sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp,
  lệ thuộc, đặc biệt, hệ quả hoặc trừng phạt phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc bạn sử dụng Sản phẩm hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Sản phẩm, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Bên thứ ba nào.

Làm thế nào để tuân thủ EULA

Bạn cần đọc kỹ các điều khoản thỏa thuận trong EULA và thật kỹ càng nếu bạn là nhà phát triển. Nếu không tuân thủ, bạn sẽ phải chịu hình phạt CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG và có thể bị kiện tụng, bồi thường thiệt hại

Giấy phép này và quyền sử dụng PHẦN MÊM sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo từ AUTHOR nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của LICENSE này. Khi chấm dứt, bạn đồng ý huỷ bỏ PHẦN MÊM, bao gồm tất cả các tài liệu đi kèm và bản sao. Đây là phần bổ sung và không thay thế cho các biện pháp khắc phục hình sự, dân sự hoặc các biện pháp khác có sẵn cho AUTHOR. Chính sách tín dụng của AUTHOR sẽ áp dụng. Chính sách tín dụng của AUTHOR được cung cấp theo yêu cầu.

Như đã nói, Phần mềm được cấp giấy phép, chứ không bán. Do đó, khi bạn đi mua Phần mềm bản quyền, thực chất, phải gọi chính xác là Mua giấy phép bản quyền phần mềm (software license).

Mỗi sản phẩm được hãng phát hành, tương ứng với các chức năng khác nhau (nhưng đồng nhất trong cùng  1 version ở bất kỳ đâu trên thế giới) và do đó, bạn cần kiểm tra kỹ giấy phép

 • Đối tượng sử dụng là ai? Cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ, giáo dục, phi lợi nhuận, phi chính phủ, từ thiện, sức khoẻ
 • Vị trí địa lý: Giấy phép ở mỗi khu vực và quốc gia có thể khác nhau, có thể có cùng 1 tên gọi sản phẩm nhưng bản quyền cho khu vực Bắc Mỹ và Châu Á có thể không thể kích hoạt cho cùng một bộ cài sản phẩm đó.
 • Loại bản quyền: Vĩnh viễn hay thuê bao
 • Số lượng thiết bị được phép cài đặt trên mỗi giấy phép
 • Tuân thủ về lưu trữ license, quyền truy cập hệ thống License, download
 • Tuân thủ về chia sẻ giấy phép trong nội bộ
 • Am hiểu và tuân thủ luật pháp
 • Chuyển nhượng hầu như bị cấm
 • Hình thức cấp phép: Ví dụ OEM, FPP, ESD, Volume License OLP
 • Hình thức mua: Mới, gia hạn, nâng cấp, mua thêm
 • Thuế có áp dụng hay không? Cho đến 2019, bản quyền phần mềm được miễn thuế GTGT (X)

Nguồn: PACISOFT.com – không sao chép khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của CTY PACISOFT!