V-RAY PHÁT HÀNH FREE UPDATE CHO MODO 10.2

V-RAY PHÁT HÀNH FREE UPDATE CHO MODO 10.2

V-RAY vừa phát hành FREE UPDATE cho MODO 10.2. Bản nâng cấp này là hoàn toàn miễn phí cho MODO 10.2. Bao gồm nhiều tính năng mới và những cải tiến tốt hơn so với bản trước đây.

1

Những tính năng mới

Khái quát

 

 • Hỗ trợ cho MODO 10.2
 • Bổ sung lệnh hợp nhất tất cả  V-Ray assets (như .vrmesh files) vào cùng một địa chỉ như  .lxo scene. Các lệnh chứa trong V-Ray Menu.
 • Bổ sung lệnh liên kết lại các cả  V-Ray assets. Các lệnh chứa trong V-Ray Menu.

Render Settings

 

 • Bổ sung  Render Mask

V-Ray Atmospheres

 

 • Bổ sung V-Ray Aerial perspective

V-Ray Materials

 

 •  Bổ sung V-Ray alSurface material (experimental)

Những cải tiến

Geometry

 

 • Hình ảnh động trên kênh thủ tục như Gear, Rock, emReader… sẽ bị loại bỏ.
 • Hỗ trợ cho tùy chọn Allow deformations trong Mesh Instance

Lights

 

 • Thêm tùy chọn blend anglehorizon offset cho gói V-Ray Sun/Sky.
 • Thêm tùy chọn photon/caustics emission cho Dome and EIS lights.

MODO Materials

 

 • Chất liệu hòa hợp/không thực
 • Thêm các cạnh tròn

MODO Textures

 

 • Cố định đầu vào Slope and Slope(Undisplaced) của kết cấu gradient để phù hợp với MODO renderer.

 

Rendering

 

 

 • Thêm tùy chọn để xác định nhiều frame range, đồng thời render hình ảnh động.Tùy chọn được bổ sung cho Render item, Render animation with V-RayRender with V-Ray Standalone.
 • Hỗ trợ cho render tất cả pass từ một nhóm. Áp dụng cho lệnh Render with V-RayRender animation with V-Ray.
 • Thêm tùy chọn cho lệnh Render with V-Ray Render animation with V-Ray để xác định file ảnh ở đầu ra.
 • Thêm khả năng loại bỏ văn bản khỏi một file .vrscene.
 • Tăng tốc các văn bản của file.vrscene cho DR / Standalone bằng cách giảm mức độ nén. Kích thước .vrscene tốt nhất là lớn hơn ~ 3% và thời gian viết .vrscene giảm đến 3 lần.
 • Cho phép sử dụng nhiều hơn một nhóm processor trong cấu hình Windows multiprocessor.

Render with V-Ray Standalone

 

 • Thêm tùy chọn cho những file lệnh .vrscene and .bat/. mà không cần khởi động V-Ray Standalone.

 

Render Elements

 

 • Yếu tố Light Select hoạt động với probabilistic lighting

Render Settings

 

 • Xác định lệnh được thực hiện ở mỗi giai đoạn khác nhau của quá trình V-Ray rendering. Lệnh này chứa trong  một V-Ray roll-out mới trong Frame tab của MODO’s Render. Chỉ khi lệnh pre-translate có trong RT hoặc khi một file .vrscene được xuất ra.
 • Xác định giới hạn bộ nhớ. Mặc định đến 0 (không giới hạn).

 

Replicator

 

 • Thêm tùy chọn This Replicator is Animated trong gói V-Ray Motion Samples.

RT GPU

 

 • Hỗ trợ cho những cạnh tròn
 • Thêm nút lệnh khởi động RT GPU trong V-Ray Toolbar. Giữ Ctrl và click vào Start RT hoặc click chuột phải và chọn RT GPU.

RT Updates

 

 • Những kênh procedural meshes – Gear, Rock, emReader…được cập nhật riêng trong suốt quá trình RT.

V-Ray Geometry Properties

 

 • Tùy chọn adaptive curve tessellation ảnh hưởng đến hair tạo bởi MODO’s Fur Material với V-Ray Geometry Properties

V-Ray Materials

 

 • Thêm tùy chọn Min pixel width cho mesh curves và hair được tạo bởi MODO’s Fur Material.

V-Ray Proxy

 

 • Thêm một popup trong Material RefTexture Layers tabs cho phép chuyển chất liệu MODO sang một trong những chất liệu V-Ray.

.vrscene import

 • Thêm tùy chọn (Report all tags to MODO (slower viewport)) tắt báo cáo tag đến MODO.

Bug Fixes

Camera

 

 • Cố định gói V-Ray Camera, UI không tự động ẩn/hiện khi motion blur/stereo/clipping được kích hoạt/vô hiệu trong MODO 10.

Crash

 

 • Trong RT: Sửa ánh sáng điểm trong list ánh sáng (ví dụ như Env.Fog) thành ánh sáng hình cầu
 • Khắc phục sự cố khi Export As… .vrscene thất bại do RT không hoạt động.
 • Khắc phục sự cố khi dừng RT sau khi sửa đổi chất liệu.
 • Khắc phục sự cố khi Physical Sun trong Directional Light với RT hoạt động trong DR mà không có máy chủ.
 • Khắc phục sự cố khi ánh sáng Physical Sun thay đổi màu sắc.
 • Khắc phục sự cố khi ánh sáng sử dụng trong V-Ray Light Select RE bị sửa hoặc xóa bỏ.

Geometry

 

 • Khắc phục sự cố khi xuất geometry của emReader và emPolygonizer5.

Installation

 

 • Khắc phục sự cố cho Windows 10 mới (không cập nhật cho Windows 7/8)

Render Settings

 

 • Khắc phục sự cố render trên DR slaves khi tia GI, phản xạ hoặc khúc xạ bị vô hiệu.

Rendering

 

 • Những thông số tĩnh được xuất/đọc ở MODO frame, không phải frame 0.

RT GPU

 

 • Khắc phục sự cố cho kết cấu gradient sau khi frame đầu tiên trong ảnh động được sử dụng cho hiệu ứng màu sắc.
 • Khắc phục sự cố khi 1 geometry item có hơn 256 “slots”. Lỗi đó được hiển thị và quá trình render sẽ bị hủy bỏ.
 • Khắc phục sự cố cho V-Ray Falloff

Shader Tree

 

 • Khắc phục những set tag không hoạt động.
 • Khắc phục những chất liệu bị ảnh hưởng bởi quá nhiều group masks không render trong V-Ray Standalone.

V-Ray Clipper

 

 • Khắc phục  animated mesh clippe mà không hoạt động đúng trong khi render thông qua V-Ray Standalone.

Link download the update:

https://accounts.chaosgroup.com/?return_to=https://download.chaosgroup.com/login?original_url=aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5jaGFvc2dyb3VwLmNvbS8%2FcHJvZHVjdD00NyZwbGF0Zm9ybT01Mw%3D%3D

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.