Hiển thị PDF trong trình duyệt Acrobat và trình đọc Acrobat

Hiển thị PDF trong trình duyệt Acrobat và trình đọc Acrobat

Bạn có thể mở các tệp PDF trên một trang web trong trình duyệt web của bạn hoặc trong Acrobat hoặc Reader. Tìm các hướng dẫn cụ thể cho mỗi trình duyệt bên dưới.

Internet Explorer 8 trở lên

1. Mở Internet Explorer, và chọn Tools> Manage Add-ons.

2. Trong Add-on Types, chọn Toolbars and Extensions.

3. Trong trình đơn Show, chọn All Add-ons.

Manage Add-ons in Internet Explorer

4. Trong danh sách các tiện ích, chọn Adobe PDF Reader.

5. Nhấp vào nút Bật hoặc Tắt (nó bật tắt tùy thuộc vào trạng thái của tiện ích đã chọn):

Bật cài đặt tiện ích Adobe PDF Reader để mở các tệp PDF trong trình duyệt.

Vô hiệu tắt tiện ích để nó không mở các tệp PDF trong trình duyệt.

Enable or Disable Adobe PDF Reader

Microsoft Edge

Microsoft Windows 10 sẽ xuất xưởng với hai trình duyệt: Internet Explorer 11 và trình duyệt Edge mới.

Trình duyệt Edge sẽ là trình duyệt mặc định, và Internet Explorer 11 sẽ có sẵn để hỗ trợ các luồng công việc kế thừa. Trình duyệt Edge mới sẽ không có bất kỳ hỗ trợ cho các trình cắm thêm ActiveX. Do đó, trình cắm thêm Acrobat / Reader sẽ không hoạt động với Edge. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi hỗ trợ cho các trình cắm thêm Acrobat và Reader trong các trình duyệt web hiện đại.

Sử dụng Internet Explorer 11 để mở các tệp PDF. Để kích hoạt trình cắm thêm Acrobat / Reader trong Internet Explorer, xem các bước trong phần trước.

Mozilla Firefox

1. Chọn Tools> Add-ons.

2. Trong cửa sổ trình quản lý Tiện ích, nhấp vào tab Plugins, sau đó chọn Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader.

3. Chọn một tùy chọn thích hợp trong danh sách thả xuống bên cạnh tên của trình cắm thêm.

Luôn Kích hoạt cài đặt trình cắm để mở các tệp PDF trong trình duyệt.

Ask to Activate nhắc bạn bật plug-in trong khi mở file PDF trong trình duyệt.

Không bao giờ Kích hoạt tắt plug-in để nó không mở các file PDF trong trình duyệt.

Plugins in Firefox

Google Chrome

Chrome và Acrobat không còn tương thích. Plug-in Acrobat / Reader dành cho Google Chrome dựa trên công nghệ Netscape Plug-In API (NPAPI). Google đã thông báo rằng trong tháng 4 năm 2015 hỗ trợ trình cắm thêm NPAPI sẽ bị vô hiệu theo mặc định trong trình duyệt web Google Chrome với khả năng ghi đè cho người dùng nâng cao. Vào tháng 9 năm 2015, hỗ trợ NPAPI trong trình duyệt web Google Chrome đã bị xóa hoàn toàn.