Tính năng Mail merge trong microsoft word

SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRỘN THƯ TRONG MICROSOFT WORD

Tính năng:

Trộn thư (Mail Merge) là tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp các bạn chèn thông tin vào các mẫu có sẵn như: thư mời, thông báo, thư cảm ơn, phiếu điểm…

Cách làm:

Bước 1: Mở file Word mẫu, chọn tab Mailings -> Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge Wizard

Mail merge trong microsoft wordBước 2: Xuất hiện Mail Merge ở phía bên phải Word, các bạn chọn

Tại Step 1: Letters

Tại Step 2: Use the current document

Tại Step 3: Use an existing list nếu danh sách có sẵn, các bạn có thể chọn Type a new list để tạo danh sách mới. Sau đó nhấn Next: Write your letter.

Mail merge trong microsoft word

Mail merge trong microsoft word

Mail merge trong microsoft word

Bước 3: Trong hộp thoại Select Data Source, các bạn chọn đến danh sách có sẵn và nhấn Open.Mail merge trong microsoft word

Bước 4: Chọn sheet chứa dữ liệu cần sử dụng. Ví dụ ở file Excel này sheet1 là sheet chứa dữ liệu, ta chọn Sheet1. Sau đó nhấn OK

Mail merge trong microsoft word

Bước 5: Trong hộp thoại Mail Merge Recipients, các bạn chọn dữ liệu cần chèn bằng cách đánh dấu vào các ô vuông trước dữ liệu đó. Nếu chèn tất cả các bạn chọn đánh dấu vào ô vuông cạnh Data Source.

Sau khi chọn xong các bạn nhấn OK.

Mail merge trong microsoft word

Bước 6: Chọn Next: Write your letter.

Mail merge trong microsoft word

Bước 7: Trong bước tiếp theo, các bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí cần chèn dữ liệu, sau đó nhấn vào More items. Xuất hiện hộp thoại Insert Merge Field, các bạn chọn trường dữ liệu đúng với nội dung cạnh con trỏ chuột và nhấn Insert để chèn.

Mail merge trong microsoft word

Sau khi thực hiện thao tác chèn danh sách word của bạn sẽ có dạng hình dưới. Chọn Next: Preview your letters.

Mail merge trong microsoft word

Bước 8: Chọn Next: Complete the merge để hoàn thành quá trình trộn thư.

Mail merge trong microsoft word

Sau đó ta bắt in hoàn loạt bằng danh sách có sẵn.

Mail merge trong microsoft word

PACISOFT Vietnam

Mr. Huu Hung