Acronis Backup Cloud: Web Restore hoặc Web Recovery Console

Web Recovery Console là một giao diện điều khiển riêng biệt của Acronis Backup Cloud được tổ chức bởi một nhóm máy chủ chuyên dụng trên cơ sở Acronis và cho phép bạn truy cập tài nguyên lưu trữ trên đám mây. Sử dụng bảng điều khiển này, bạn có thể tải xuống tệp từ lưu trữ trên đám mây, kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ, xóa lưu trữ hoặc sao lưu không đầy đủ.

Cách mở Web Revovery Console

Nếu bạn biết tên trung tâm dữ liệu của mình (ví dụ: EU2, US2, v.v …) chỉ cần truy cập <DC> -cloud.acronis.com/wr, trong đó <DC> là mã của trung tâm dữ liệu của bạn. Toàn bộ bảng có ID trung tâm dữ liệu và tên / vị trí có tại đây.

Nếu bạn không biết tên trung tâm dữ liệu của mình, bạn có thể truy cập vào Web Recovery Backup từ Backup Console. Làm theo các bước dưới đây:

  1. Chọn một máy đã được sao lưu vào đám mây.
  2. Trên bảng điều khiển bên phải, nhấp vào Recovery.
  3. Nhấp vào More ways to recovery:

acronis backup cloud

  1. Nhấp Download files:

acronis backup cloud

  1. Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản mà máy sao lưu được gán.

Web Recovery Console sẽ mở ra.