Acronis Snap Deploy 5: Creating Master Image: Online so với Offline

Acronis Snap Deploy 5: Creating Master Image: Online so với Offline

Dưới đây là biểu đồ so sánh hình ảnh trực tuyến và ngoại tuyến với Acronis Snap Deploy 5:

  Online Offline
Lợi ích ·        Hình ảnh chính được tạo ra từ xa.

·        Hình ảnh chính được tạo ra mà không cần đặt máy tính offline

·        Bạn có thể lưu tệp hình ảnh vào cùng một đĩa.

·        Đây là cách duy nhất để tạo ra một hình ảnh của một máy được chuẩn bị với sysprep
Sự đánh đổi ·        Để tạo một ảnh của hệ điều hành Windows XP / Vista / 7 Home, bạn cần phải cài đặt Acronis Management Agent tại local (không thể cài đặt từ xa) ·        Máy phải được đặt ngoại tuyến

·        Bạn không thể lưu các tập tin hình ảnh vào đĩa tại local. Bạn chỉ có thể lưu nó vào một mạng chia sẻ hoặc phương tiện di động