Các vấn đề cần biết về ngăn mất dữ liệu MVISION

MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU

McAfee MVISION Data Loss Prevention (DLP) Endpoint

McAfee MVISION DLP Monitor

McAfee MVISION DLP Prevent

McAfee MVISION ePolicy Orchestrator (ePO)

TÓM TẮT

Cập nhật gần đây cho bài viết này

Date Update
28/06/2021 Đã thêm chi tiết phát hành MVISION DLP Endpoint 2106.
27/01/2021 Những thay đổi nhỏ đã được thực hiện.
12/01/2021 Đã thêm chi tiết phát hành MVISION DLP Prevent and Monitor 2101.
14/12/2020 Đã thêm chi tiết phát hành MVISION DLP Endpoint 2012.
10/10/2020 Đã thêm chi tiết phát hành MVISION DLP Endpoint 2011.

 

Để nhận thông báo qua email khi bài viết này được cập nhật, hãy nhấp vào Đăng ký ở bên phải của trang. Bạn phải đăng nhập để đăng ký.

Biên dịch Phương Linh – Help.pacisoft.com