Cách chia nhỏ tệp tệp PDF bằng phần mềm Adobe Acrobat

Tìm hiểu cách chia nhỏ các tệp PDF lớn với Adobe Acrobat DC, cách tách các trang PDF nhanh chóng và dễ dàng trên Mac hoặc Windows.

Download tệp mẫu để thực hành với (ZIP, 3 MB)

1. Mở công cụ Organize Pages

Mở công cụ Organize Pages bằng phím tắt trong ngăn bên phải, hoặc trong trung tâm Tools ở trên cùng bên trái.

2. Nhấp vào nút Select a File

3. Mở tệp PDF bạn muốn chia nhỏ

Trong hộp thoại Mở, chọn tệp mẫu Bodea.pdf hoặc tệp PDF khác mà bạn muốn tách thành hai hoặc nhiều tài liệu.

4. Chọn Split trong menu trên cùng

5. Đặt tiêu chí để phân chia tệp của bạn

Trên thanh công cụ phụ mở ra, hãy sử dụng trình đơn thả xuống Split by để chỉ định tiêu chí bạn muốn chia tệp PDF là: Số trang, kích thước tệp tối đa, hay dấu trang cấp cao nhất. Trong tệp mẫu Bodea.pdf, hãy thiết lập số trang thành 6. Nếu bạn muốn tạo tệp PDF gồm nhiều trang cụ thể, hãy tìm hiểu thêm về cách trích xuất trang từ tệp PDF.

6. Thiết lập các tùy chọn đầu ra để chia tệp PDF, sau đó nhấp vào OK

Nhấp vào Output Options để chỉ định thư mục đích cho các tệp PDF được chia nhỏ và thiếp lập tùy chọn gắn nhãn tệp. Đối với tệp mẫu Bodea.pdf, hãy sử dụng các tùy chọn mặc định để lưu bản sao của tệp PDF mới được chia nhỏ trong cùng một thư mục chứa tệp gốc, và thêm nhãn Part 1 và Part 2 vào cuối mỗi tên tệp mới. Nhấp OK để tiếp tục.

7. Nhấp vào nút Split, sau đó nhấp OK

Nhấp vào nút Split, sau đó nhấp vào OK khi Acrobat cung cấp xác nhận rằng tài liệu PDF đã được chia thành hai tệp mới. Acrobat tự động lưu các tệp đã chia vào thư mục đích. Tìm hiểu thêm về cách chia tệp PDF thành nhiều tệp. Bạn cũng có thể trích xuất các trang bằng Adobe Acrobat DC hoặc hợp nhất các tệp, bao gồm tài liệu Microsoft Word, bảng tính Excel và bản trình bày PowerPoint

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Iworld.com.vn