Cách định cấu hình sao lưu đám mây cho Amazon S3, Azure, Onedrive, Google Drive, Dropbox hoặc Box trong Uranium backup

Tính năng có sẵn trong tất cả các phiên bản thương mại của Uranium Backup.

Kể từ phiên bản 9.3.0, Uranium Backup có thể sao lưu dữ liệu của bạn vào một số dịch vụ lưu trữ đám mây.

Chúng tôi đã xuất bản một loạt các hướng dẫn để giúp định cấu hình bản sao lưu đám mây đầu tiên của bạn:

Bạn cũng có thể sao chép dữ liệu vào Box bằng ứng dụng Box Sync:

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – pacisoft.com.vn