Cách kích hoạt BarTender 2019

Những gì bạn cần:
BarTender Product Key Code
Nếu giấy phép BarTender của bạn hiện tại có thỏa thuận Maintenance & Support, bạn có thể sử dụng mã khóa sản phẩm hiện tại của mình để kích hoạt BarTender 2019.
Nếu bạn không có Product Key Code đủ điều kiện cho BarTender 2019, bạn có thể nhận PKC cho Free Edition từ BarTender Portal.
Cài đặt BarTender 2019
Nếu bạn chưa cài đặt BarTender 2019, bạn có thể tải xuống phần mềm từ BarTender Portal.

Chọn tùy chọn mô tả đúng nhất kịch bản của bạn
Tôi đang kích hoạt BarTender lần đầu tiên
Phương pháp đơn giản nhất để kích hoạt phần mềm của bạn là kích hoạt trong quá trình cài đặt vì trình hướng dẫn kích hoạt sẽ ngay lập tức mở sau khi cài đặt hoàn tất.

Nếu bạn đã cài đặt BarTender, nhưng không kích hoạt, bạn có thể mở bất kỳ ứng dụng đồng hành BarTender nào để bắt đầu quá trình kích hoạt.

Tôi đang kích hoạt mã khóa sản phẩm bổ sungKích hoạt và quản lý giấy phép có thể được tìm thấy trong ứng dụng Bảng điều khiển quản trị. Tại đây, bạn có thể thêm giấy phép bổ sung vào mạng của mình hoặc kích hoạt giấy phép mới (để kích hoạt lần đầu hoặc thay đổi mã khóa sản phẩm của bạn).

Để kích hoạt giấy phép mới, vui lòng làm như sau:

Mở Bảng điều khiển quản trị

Chọn Cấp phép từ menu bên tráiNhấp vào “Kích hoạt giấy phép mới”Tiếp tục với Nhập mã khóa sản phẩm mớiTôi đang kích hoạt máy chủ cấp phép thứ hai tạm thờiMặc dù bạn chỉ có thể có một Máy chủ cấp phép hoạt động cho mỗi mã khóa sản phẩm tại một thời điểm, nhưng bạn có tùy chọn cấp phép tạm thời cho Máy chủ cấp phép thứ hai trong một thời gian giới hạn. Điều này hữu ích cho các môi trường kiểm tra hoặc QA nơi bạn không muốn môi trường liên hệ với Máy chủ cấp phép chính của mình.