Cách thay đổi Default Ports cho Veeam Availability Console Websites

Thay đổi Default Ports cho Veeam Availability Console Websites

Khó khăn

Có thể cần phải thay đổi default ports cho Veeam Availability Console Web UI hoặc Veeam Availability Console RESTful API websites.

Nguyên nhân

Làm theo các bước dưới đây để thay đổi default ports.

Giải pháp

  1. Trên server hosting Web UI và RESTful API websites chạy IIS Manager bằng cách truy cập Administrative tools > Internet Information Services (IIS) Manager. Các cách khác để truy cập vào IIS Manager được hiển thị ở đây.
  2. Chọn một trang web yêu cầu thay đổi port:

  1. Trong ngăn bên phải trong phần Edit Site nhấp vào Bindings.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chọn một binding và nhấp vào Edit:

  1. Chọn một port mới và Save