Cách xuất các mẫu PDF ra một trang tính

Bài viết này Iworld.com.vn sẽ giúp bạn cách xuất các mẫu PDF sang một trang tính với Foxit PDF Editor.

Tổng hợp nhiều mẫu vào một trang tính

Để xuất các mẫu dữ liệu từ nhiều biểu mẫu PDF sang một tệp CSV, bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn Form > Form to Sheet > Combine Forms to a Sheet.

2. Trong hộp thoại Export xuất nhiều mẫu sang một trang tính, bạn hãy bấm Add Files để thêm các tệp mà bạn muốn kết hợp vào trong một trang tính. Bạn cũng có thể bấm nút Close trong hộp thoại để xóa các tệp.

3. (Tùy chọn) Bạn hãy chọn tùy chọn Contain forms you closed recently để thêm các tệp PDF mà bạn muốn xóa ngay lập tức. Bạn cũng có thể thêm dữ liệu các mẫu được xuất vào một tệp hiện tại bằng cách chọn tùy chọn Append to an existing file. 

4. Chọn Export. Trong hộp thoại Save As, bạn ghi rõ tên thư mục và tệp (“nguồn dữ liệu.csv” mặc định) cho tệp CSV và bấm Save. Một thông báo của Foxit PDF Editor sẽ hiện lên để nhắc bạn là mẫu dữ liệu đã được xuất thành công và mở tệp nếu bạn muốn.

Xuất mẫu dữ liệu và thêm nó vào một trang tính hiện có.

Để xuất mẫu dữ liệu và thêm vào một trang tính hiện có, bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn Form > Form to sheet > Append to an Existing Sheet.

2. Trong hộp thoại Open, hãy chọn một tệp CSV mà bạn muốn thêm mẫu dữ liệu vào và chọn Open.

Mong rằng với chia sẻ của chúng tôi, các bạn sẽ biết cách để xuất các mẫu PDF sang một trang tính một cách nhanh nhất

Biên tập bởi Thu Uyên – Pacisoft.com