Công cụ gỡ bỏ cài đặt sản phẩm đầu cuối của McAfee

Môi trường dữ liệu

Công cụ gỡ bỏ cài đặt sản phẩm đầu cuối McAfee (EPR)

LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm doanh nghiệp và doanh nghiệp của McAfee. Nếu bạn cần thông tin hoặc hỗ trợ cho các sản phẩm tiêu dùng hoặc doanh nghiệp nhỏ của McAfee, hãy truy cập https://service.mcafee.com.

Tóm tắt

Bài viết này chỉ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Đối với người dùng gia đình cần hỗ trợ, hãy xem các bài viết sau:

 • TS101331 – Cách gỡ bỏ sản phẩm McAfee khỏi PC chạy Windows
 • TS101226 – Cách cài đặt hoặc gỡ cài đặt phần mềm McAfee trên macOS
 • TS101168 – Cách gỡ cài đặt AntiVirus cho Linux

Nếu bạn vẫn không thể gỡ bỏ phần mềm McAfee sau khi làm theo hướng dẫn trong các bài viết trên, thì hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.Và có nhiều cách để gỡ cài đặt phần mềm McAfee. Lý do gỡ cài đặt có thể cài đặt sang các sản phẩm mới hơn như Bảo mật đầu cuối hoặc nhu cầu tinh gọn hệ thống của bạn cho mục đích bảo trì, sau đó cài đặt lại sau.

Các phương pháp phổ biến nhất là:

 • Di chuyển và nâng cấp sử dụng Endpoint Upgrade Assistant (EUA)
 • Sử dụng ePolicy Orchestrator (EPO) Nhiệm vụ khách hàng (xem phần Uninstall từ hệ thống đám mây của ePolicy Orchestrator)
 • Sử dụng thư mục chương trình và tính năng của Windows (xem KB83456 – Cách gỡ bỏ bảo mật đầu cuối)

Cũng có thể phương pháp này không thành công thì bạn có thể sử dụng công cụ EPR

QUAN TRỌNG: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn bạn không nên sử dụng công cụ EPR, làm phương pháp chính để gỡ cài đặt các sản phẩm McAfee, cũng như khi bạn gặp sự cố gỡ cài đặt lần đầu tiên. Công cụ EPR là phương án cuối cùng khi các phương pháp gỡ cài đặt tiêu chuẩn không thành công.

Nếu bạn cần công cụ EPR sau khi tất cả các phương pháp tiêu chuẩn để gỡ cài đặt không thành công, hãy luôn đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất hiện có. Bạn không được sử dụng phiên bản cũ của công cụ EPR, để xóa các phiên bản mới  của phần mềm McAfee. Nếu bạn thử làm thì kết quả không mong muốn có thể xảy ra. Vì lý do này, các bản phát hành công cụ EPR được thiết kế để hết hạn sau 90 ngày. Để biết thông tin về các phiên bản mới nhất của phần mềm McAfee, mà công cụ EPR có thể xóa, bạn nên xem hướng dẫn sử dụng cho phiên bản đó của công cụ EPR. Hướng dẫn này cũng bao gồm các hệ điều hành Windows được hỗ trợ.

EUA có thể xác định, cần gỡ bỏ sản phẩm trước khi bạn cài đặt phần mềm khác. Vì vậy, nếu mục tiêu của việc gỡ cài đặt là cài đặt một phiên bản khác của sản phẩm, thì McAfee khuyên bạn nên sử dụng EUA. Để biết thêm thông tin, hãy xem phiên bản mới nhất của hướng dẫn sản phẩm hỗ trợ nâng cấp đầu cuối.

Đối với các tài liệu về sản phẩm, hãy truy cập tài liệu tản phẩm doanh nghiệp.

Giải pháp

Công cụ EPR có sẵn cho bất kỳ khách hàng nào đang sử dụng sản phẩm McAfee. Và có tính năng gỡ bỏ cài đặt cho bất kỳ sản phẩm McAfee nào mà EPR hỗ trợ.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn gặp một trong các sự cố sau khi tải xuống công cụ EPR, hãy gọi cho Dịch vụ khách hàng bằng số điện thoại được liệt kê tại https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/home/contact-us.html#data-tab=support.

 • Bạn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để có quyền truy cập vào EPR, nhưng không thể tải xuống.
 • Bạn cần hỗ trợ với khi giấy phép đã hết hạn.

Vậy để tải xuống công cụ EPR từ trang tải xuống sản phẩm:

 1. Đến trang tải xuống sản phẩm tại: http://www.mcafee.com/us/downloads/downloads.aspx.
 2. Đăng nhập bằng số được cấp và địa chỉ email của bạn và điền vào Captcha.
 3. Tìm kiếm công cụ gỡ bỏ sản phẩm đầu cuối hoặc trong vào tìm kiếm, chọn tiện ích và trình kết nối.
 4. Tìm, chọn và tải xuống phiên bản mới nhất của công cụ gỡ bỏ sản phẩm đầu cuối.

Cách sử dụng công cụ EPR

Để biết hướng dẫn chi tiết sử dụng công cụ EPR, hãy xem: KB91978, đã đăng ký,  Hướng dẫn sử dụng công cụ gỡ bỏ sản phẩm đầu cuối.

Bài viết tham khảo chỉ có sẵn cho người dùng ServicePortal đã đăng ký.

Để xem các bài viết đã đăng ký:

 1. Đăng nhập vào ServicePortal.
 2. Nhập ID bài viết vào trường tìm kiếm trên trang chủ.
 3. Nhấp vào tìm kiếm hoặc nhấn Enter.

Sau đây là các yêu cầu cơ bản và các phương pháp hay nhất để chạy công cụ EPR thành công:

 • Chạy công cụ EPR với quyền của Quản trị viên (Admin).
 • Chạy công cụ EPR từ hệ thống bạn đang khắc phục. Chẳng hạn, không thực thi công cụ EPR từ một mạng chia sẻ.
 • Khi bạn triển khai công cụ EPR từ ePO, hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp các dòng lệnh bắt buộc khi bạn tạo tác vụ.
 • Thông thường, gỡ bỏ tất cả không được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nhóm sản phẩm được quản lý, để xóa sản phẩm. Ví dụ: –accepteula –VSE –MA

LƯU Ý: Công cụ EPR theo mặc định có ngày hết hạn vì lý do bảo mật. Bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn từ menu về công cụ McAfee Endpoint Product Removal, bằng cách nhấp chuột phải trong thanh tiêu đề. Bạn có thể sử dụng công cụ EPR cho đến ngày trước ngày hết hạn theo giờ địa lý của bạn.

Thông tin liên quan

KB90593, đã đăng ký – Công cụ gỡ bỏ sản phẩm đầu cuối .

Bài viết tham khảo chỉ có sẵn cho người dùng ServicePortal đã đăng ký.

Để xem các bài viết đã đăng ký:

 1. Đăng nhập vào ServicePortal.
 2. Nhập ID bài viết vào trường tìm kiếm trên trang chủ.
 3. Nhấp vào Tìm kiếm hoặc nhấn Enter.

Biên dịch Lê Toản – Help.pacisoft.com