Đã bao giờ bạn nhận được phản hồi từ một tin nhắn mình chưa từng gửi?

Đã bao giờ bạn đăng nhập vào email của mình và thấy rất nhiều thư được gửi lại (thư trả lời tự động, NDR, thư đến người nhận không hợp lệ) trả lời cho thư mà bạn chưa bao giờ gửi? Đối với nhiều người dùng, suy nghĩ đầu tiên trong họ là cần đổi mật khẩu email của mình. Tuy nhiên, việc thay đổi mật khẩu email của bạn sẽ không ngăn chặn được điều này. Tại sao ư? Bởi vì những gì bạn đang nhận được gọi là hiện tượng tán xạ ngược email và nó không liên quan gì đến việc tài khoản email của bạn bị tấn công.

Những kẻ gửi thư rác thường giả mạo đường dẫn trở lại trong các mail gửi đi của chúng để che đậy danh tính thực của mình. Nếu địa chỉ giả mạo trong các tin nhắn rác này là địa chỉ của bạn, thì bạn có khả năng đã nhận được các tin nhắn hồi lại và thư trả lời tự động để trả lời lại những tin nhắn này.

Vậy làm thế nào để ngăn chặn điều này? MDaemon có chức năng Bảo vệ khỏi tán xạ ngược. Chức năng Backscatter Protection hoạt động bằng cách thêm một khóa đặc biệt vào đường dẫn trở lại của tất cả thư gửi đi. Khi MDaemon nhận được thư trả lời tự động hoặc thư không gửi được, nó sẽ tìm kiếm khóa đặc biệt đó. Nếu khóa bị thiếu thì chúng tôi sẽ biết được thông báo hồi lại không hợp lệ và có thể bị loại bỏ.

 Khi tính năng Bảo vệ bị tắt, đường dẫn trở về của một thông báo sẽ trông giống như sau:

Tán xạ ngược X-Return-Path: frank.thomas@example.com

Khi bật Backscatter Protection, một loạt ký tự bổ sung bắt đầu bằng prvs = được thêm vào đường dẫn trả về – như sau:

X-Return-Path: prvs=163898ff65=frank.thomas@example.com

Chính nhờ loạt ký tự bổ sung này mà tính năng Backscatter Protection tìm được các tin nhắn bị hồi lại.

Hãy xem video sau để tìm hiểu thêm về Backscatter Protection và cách kích hoạt nó trong MDaemon. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng để lại cho chúng tôi một bình luận và cho chúng tôi biết!

Biên dịch bởi Thảo Vân – Pacisoft.com