Dịch vụ thông báo đẩy của ESET

ESET Push Notification Service (EPNS) phục vụ cho việc nhận những tin nhắn từ ESET PROTECT Cloud nếu ESET PROTECT Cloud có thông báo dành cho khách hàng. Kết nối đang chạy để ESET PROTECT Cloud có thể gửi thông báo (đẩy) đến máy khách hàng ngay lập tức. Khi kết nối bị hỏng, khách hàng sẽ cố gắng kết nối lại. Nguyên do chính cho việc kết nối vĩnh viễn là nhằm khiến cho máy của khách hàng luôn sẵn sàng nhận tin nhắn.

Người dùng Web Console (Bảng điều khiển web) có thể gửi các Wake-Up call (cuộc gọi Đánh Thức) qua EPNS giữa PROTECT Cloud Server và ESET Management Agents.

Chi tiết kết nối

Để cấu hình mạng cục bộ của bạn để cho phép giao tiếp với EPNS, ESET Management Agents cần có khả năng kết nối với máy chủ EPNS. Nếu bạn không thể thiết lập kết nối với EPNS cho Agents của mình thì chỉ riêng các cuộc gọi Đánh Thức mới bị ảnh hưởng.

Bảo mật đường truyền
SSL

Giao thức

MQTT (giao thức kết nối giữa máy với máy)

Cổng

chính: 8883

• dự phòng: 443 và cổng proxy được cài bởi chính sách của ESET Management Agent

Cổng 8883 được ưu thích hơn vì nó là cổng MQTT. 443 chỉ là một cổng dự phòng và nó được chia sẻ với các dịch vụ khác. Ngoài ra, tường lửa có thể hủy kết nối trên cổng 443 do không hoạt động hoặc giới hạn kết nối được mở tối đa cho máy chủ HTTP Proxy.

Địa chỉ Host

epns.eset.com

Proxy tương thích

Nếu bạn sử dụng HTTP Proxy để chuyển tiếp giao tiếp, các cuộc gọi Đánh Thức cũng được gửi qua HTTP Proxy. Sự xác thực sẽ không được hỗ trợ. Đảm bảo cấu hình HTTP Proxy trong chính sách Agent trên máy tính mà bạn muốn gửi các cuộc gọi Đánh Thức. Trong trường hợp HTTP Proxy không hoạt động, các cuộc gọi Đánh Thức sẽ được gửi đến trực tiếp.

 

Biên dịch bởi Võ Thùy Linh– Pacisoft.com