Diễn tập thời gian trình chiếu trong bài thuyết trình

Diễn tập thời gian trình chiếu trong bài thuyết trình

Làm thế nào để diễn tập thời gian trình chiếu trong bài thuyết trình

Thời gian diễn tập có thể kiểm soát thời gian của bài thuyết trình một cách chính xác. Lượng thời gian bạn dành cho mỗi slide được ghi lại và bạn có thể lưu thời gian đó để chạy trình chiếu tự động trong tương lai.

Bước 1. Nhấp vào biểu tượng Rehearse Timings trong tab Slide Show để diễn tập lại chương trình.

Hình 1 Biểu tượng Rehearse Timings

Bước 2. Bắt đầu trình chiếu toàn màn hình và thanh công cụ Rehearsal sẽ xuất hiện ở trên cùng bên trái. Thời gian ở giữa thanh công cụ thể hiện thời gian cho trang chiếu hiện tại và thời gian ở bên phải biểu thị thời gian cho toàn bộ bản trình bày, được hiển thị như bên dưới:

Hình 2 Thanh công cụ Rehearsal

  1. Nhấp vào nút Next để hoàn tất thời gian diễn tập cho trang chiếu hiện tại và để bắt đầu tính thời gian cho trang chiếu tiếp theo. Bạn cũng có thể áp dụng tính năng này bằng cách nhấp vào slide
  2. Nhấp vào nút Pause để tạm dừng thời gian của trang chiếu hiện tại.
  3. Nhấp vào nút Repeat để đặt lại thời gian trình chiếu hiện tại.

Bước 3. Khi slide kết thúc, hệ thống sẽ nhắc bạn có nên giữ nguyên thời gian diễn tập hay không. Nhấp vào nút Yes để thiết lập các slides chuyển đổi vào các thời điểm đã diễn tập.

Hình 3 Lời nhắc thời gian diễn tập

Theo dõi thêm nhiều sản phẩm của Pacisoft tại đây

Để sử dụng WPS Writer hãy tải tại đây !

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Pacisoft.vn.