Giá bán Keyshot các phiên bản (Keyshot HD, Pro, Upgrade, Maintenance)

KeyShot là Phần mềm đồ họa được sử dụng rất phổ biến trong việc tạo ảnh sản phẩm thay cho khâu chụp trực tiếp bằng camera. “Với ảnh chụp, các tấm hình hiện rõ các dấu vân tay, bụi… in trên thiết bị. Nếu muốn chinh phục trái tim người dùng, hình ảnh phải thực sự hoàn hảo”, báo Wired giải thích cho sự phổ biến của các công cụ này. Chẳng hạn, tất cả ảnh trong chiến dịch quảng bá Surface của Microsoft được thực hiện bằng KeyShot.

Keyshot tương thích với Delcam, Solid EDGE, ZW3D, Geomagic Design,SpaceClaim, ZBrush, IronCAD.

Sản phẩm hiện được phân phối bởi PACISOFT Inlt/ Vietnam. Liên hệ sales@pacisoft.com nếu cần tư vấn và hỗ trợ.

Keyshot được bán ra bao gồm

▶ Keyshot HD
▶ Keyshot Pro
▶ Keyshot Pro Floating
▶ Keyshot Enterprise

▶ KeyShotVR
▶ Network Rendering

So sánh các phiên bản Keyshot

 Bảng so sánh KeyShot 9 (Version Comparison) Download the pdf version

KeyShot 9 có tốc độ nhanh hơn và sự đơn giản để tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Trải nghiệm một công việc hoàn toàn tối ưu với khả năng chiếu sáng nhanh hơn và các tính năng vật chất mở rộng với các vật liệu KeyShot  mới. Các công cụ tiên tiến cho phép kịch bản và biên tập hình học, cho phép bạn làm nhiều hơn trong KeyShot để tạo ra bức ảnh tuyệt vời thậm chí nhanh hơn.

Cấp phép bản quyền Keyshot

Các hướng dẫn sau cho bạn hiểu về giấy phép, cách sử dụng, chuyển đổi máy tính.

Giấy phép node locked là serial code và có thể hoạt động trên một máy tại một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển giấy phép không giới hạn của thời gian trên lên đến ba máy. (Máy A hỏng, có thể chuyển License sang máy B)

Giá tham khảo

Title Type SKU Giá bán lẻ Giá PACISOFT
KeyShot 9 HD Product 9-1000-HDNL $       995.00 Liên hệ Best Price
KeyShot 9 Pro Product 9-1010-PNL $ 1,995.00 Liên hệ Best Price
KeyShot 9 Pro Floating Product 9-1011-PFL $ 2,995.00 Liên hệ Best Price
KeyShot 9 Enterprise Product 9-1020-ENT $ 3,995.00 Liên hệ Best Price
KeyVR – Annual License Product 5000-KVR $       995.00 Liên hệ Best Price
KeyShotWeb Add-on 1105-WE $ 1,000.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 32 cores Add-on 4032-NR $       480.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 64 cores Add-on 4064-NR $       960.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 96 cores Add-on 4096-NR $ 1,440.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 128 cores Add-on 4128-NR $ 1,920.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 160 cores Add-on 4160-NR $ 2,400.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 192 cores Add-on 4192-NR $ 2,880.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 224 cores Add-on 4224-NR $ 3,360.00 Liên hệ Best Price
Network Rendering – 256 cores Add-on 4256-NR $ 3,840.00 Liên hệ Best Price
Education – KeyShot 9 for Education Education 9-5010-PNL   $      00.00 Liên hệ Best Price
Education – KeyShot 9 Labpack – 20 licenses Education 9-5011-PFL-20 $ 1,495.00 Liên hệ Best Price
Education – KeyShot 9 Labpack – 30 licenses Education 9-5011-PFL-30 $ 1,995.00 Liên hệ Best Price
Education – KeyShot 9 Labpack – 40 licenses Education 9-5011-PFL-40 $ 2,495.00 Liên hệ Best Price
Annual Maintenance – KeyShot HD Maintenance 3000-HDNL $       200.00 Liên hệ Best Price
Annual Maintenance – KeyShot Pro Maintenance 3010-PNL $       400.00 Liên hệ Best Price
Annual Maintenance – KeyShot Pro Floating Maintenance 3011-PFL $       600.00 Liên hệ Best Price
Annual Maintenance – KeyShot Enterprise Maintenance 3020-ENT $       800.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 Enterprise to 9 Enterprise Upgrade 9-2020-ENT2ENT-OLD $ 1,595.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 9 Pro to Pro Floating Upgrade 9-2010-PNL2PFL $ 1,095.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 9 Pro Floating to Enterprise Upgrade 9-2011-PFL2ENT $ 1,095.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 9 Pro to Enterprise Upgrade 9-2010-PNL2ENT $ 2,095.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 HD to 9 HD Upgrade 9-2000-HDNL2HDNL-OLD $       395.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 HD to 9 Pro Upgrade 9-2000-HDNL2PNL-OLD $ 1,490.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 HD to 9 Pro Floating Upgrade 9-2000-HDNL2PFL-OLD $ 2,490.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 HD to 9 Enterprise Upgrade 9-2000-HDNL2ENT-OLD $ 3,490.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 9 HD to Pro Upgrade 9-2000-HDNL2PNL $ 1,095.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 9 HD to Pro Floating Upgrade 9-2000-HDNL2PFL $ 2,095.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 9 HD to Enterprise Upgrade 9-2000-HDNL2ENT $ 3,095.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 Pro to 9 Pro Upgrade 9-2010-PNL2PNL-OLD $       795.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 Pro to 9 Pro Floating Upgrade 9-2010-PNL2PFL-OLD $ 1,890.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 Pro to 9 Enterprise Upgrade 9-2010-PNL2ENT-OLD $ 2,890.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 Pro Floating to 9 Pro Floating Upgrade 9-2011-PFL2PFL-OLD $ 1,195.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot 7, 8 Pro Floating to 9 Enterprise Upgrade 9-2011-PFL2ENT-OLD $ 2,290.00 Liên hệ Best Price
Upgrade – KeyShot CAD to 9 Pro Upgrade 9-2030-CAD2PNL $ 1,495.00 Liên hệ Best Price

Nguồn: PACISOFT.vn – Nghiêm cấm sao chép