Giới thiệu ZBrush Core, Phần 1

Phiên bản MacOSX và Windows

Về cơ bản, do ZBrush cấp phép trên cả 2 hệ điều hành thông dụng nhất hiện nay: Macosx và Windows. Nên nó hoàn toàn có thể hoạt động tốt trên cả 2 hệ điều hành này.

Nhưng trên thực tế, giao diện ZBrush trên 2 hệ điều hành này sẽ có một số khác biệt. Đương nhiên, đây chỉ là những khác biệt về mặt thao tác, thực chất nguyên lý thiết kế của ZBrush trên 2 hệ điều hành này là hoàn toàn giống nhau. Sau đây là một số điểm mà MacOSX khác với Windows:

  • Thay vì phím dùng Ctrl trong Windows, Macintosh sử dụng phím Cmd (Apple). Phím Ctrl luôn được sử dụng trong quá trình thiết kế của ZBrush. Thông thường ZBrush có thể nhận dạng được cả 2 phím Ctrl và Cmd. Khi phím Ctrl được đề cập ở bất kỳ đâu trong tài liệu, người dùng Macintosh sẽ cần dùng đến phím Cmd để thay thế. Nếu bàn phím của bạn có hỗ trợ cả 2 phím này, thì bạn hoàn toàn có thể dùng chúng đồng thời.
  • Phím Enter của Windows sẽ được thay bằng Return trong Macintosh. Khi nhìn thấy phím Enter ở bất kỳ đâu trong tài liệu, người dùng sẽ cần đến phím Return để thay thế.
  • Các nút Close / Quit, Hide, Minimize và Maximize nằm ở trên cùng bên phải trong Windows và ở trên cùng bên trái trên Mac OS X.

Đặt ngôn ngữ của bạn

ZBrushCore có sẵn một số ngôn ngữ mà bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong Tùy chọn >> Ngôn ngữ.

Lưu ý:

Bạn hãy đảm bảo rằng mình đã lưu những thay đổi bằng cách lưu trữ cấu hình. (Nhấn nút Preferences >> Config >> Store Config hoặc Shift + Ctrl + I trên bàn phím.)

Biên dịch bởi Gia Tuấn – Pacisoft.com

Xem thêm: ZBrush Core Mini

Phần tiếp theo>>