Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Khi mạng lưới công ty chúng ta được bảo vệ bởi Kaspersky. Để mã hóa các thông tin quan trọng trên một số máy tính, chúng ta cần phải bật chế độ mã hóa ( Enable Encryption) trên Kaspersky Security Center và Kaspersky Endpoint Security để cho phép chúng mã hóa các dữ liệu quan trọng của chúng ta tránh khỏi tình trạng bị tấn công.

Giải quyết:

1.Mở Kaspersky Security Center

2.Click Advanced > click Application management >chọn Kaspersky Lab licenses.

3.Click Add key.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

4.Click Active application with the key file tại Add key Wizard.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

5.Click Browse.

6.Chọn vị trí key file, sau đó click Open.

7.Click Next, sau đó chọn Finish để thúc quá trình Add key Wizard.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

8.Tại Kaspersky Lab licenses, chọn tab Deloy key to managed devices.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

9.Chọn Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, sau đó click Next.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

10.Chọn Key file or key, sau đó click Select và chọn Key from Kaspersky Security Center storage

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

11.Chọn key đã kích hoạt chức năng mã hóa, sau đó click OK.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

12.Bỏ check Add this key as an additional key, sau đó click Next.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

13.Chọn Select networked devices discovered by Administration Server.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

14.Tick mục Managed devices, sau đó click Next.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

15.Tại mục cài đặt scheduled, click Next.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

16.Đặt tên cho Task, sau đó click Next.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

17.Tick mục Run task after Wizard finishes, sau đó click Finish.

Hướng dẫn add key cho Client trong Kaspersky Security Center

18.Chờ cho đến khi quá trình cài đặt task kết thúc.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn