Hướng dẫn cách nhận email có chứa liên kết tải Lumion?

  1. Sử dụng chức năng Resend bên dưới để gửi lại email

Email ‘Getting started with Lumion’ với liên kết tải xuống Lumion được gửi tự động khi bạn đặt mua Lumion License Key hoặc khi bản cập nhật miễn phí được phát hành.

Email có thể được gửi lại tự động đến địa chỉ email đã được nhập khi đặt mua License Key.

1.1: Nhập số License Key của bạn theo liên kết này và nhấp vào nút Resend.

Bạn có thể tìm thấy số License Key trong biên lai mua hàng qua email và trong các email ‘Getting started with Lumion’ cũ hơn.

  1. Kiểm tra xem liệu email có bị trôi vào mục Spam/Thư rác

2.1: Nếu vẫn chưa nhận được email, kiểm tra kỹ xem những người gửi và tên miền sau có nằm trong danh sách trắng trong phần mềm email của bạn hay không trước khi nhấp vào nút Resend ở bước 1.1:

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm thấy số License Key?

3.1: Nếu bạn không thể tìm thấy số License Key của mình hoặc không nhận được email, vui lòng chuyển tiếp yêu cầu ‘resend‘ của bạn và thông tin bên dưới cho đội ngũ hỗ trợ:

Thông tin bao gồm:

  • Phiên bản Lumion yêu cầu.
  • Bản sao số License Key hoặc biên lai đơn đặt hàng của bạn.
  • Địa chỉ email thay thế (nếu bạn không nhận được email ‘Getting started with Lumion’, mặc dù đã liệt kê các địa chỉ người gửi ở trên

Biên dịch bởi Thắm Phạm – Pacisoft.com