DraftSight – Hướng dẫn cài đặt % kích hoạt bản quyền FULL

Installation and  Product Activation Guide

Đầu tiên, truy cập DraftSight.com và chọn Mục Download/Trial để tải bản mới nhất  (Download Latest Version of DraftSight) và version MAC hoặc WIN.

Áp dụng cho: DraftSight® Standard, Professional, and Premium

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ: Click

Hướng dẫn nhanh

https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/DRAFTSIGHT/PDF/2020beta/DraftSight_2020_Beta_Installation_Instructions.pdf

Lưu ý: Ngôn ngữ tài liệu cài đặt, kích hoạt hiện là tiếng Anh, chúng tôi sẽ sớm có bản dịch cho cộng đồng độc giả và khách hàng