Hướng dẫn tạo Policy trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Hướng dẫn tạo Policy trong

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

Cấu hình Policy trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition cloud phù hợp với nhu cầu bảo mật của chúng ta:

  • Tạo các nhóm quản lý cho máy tính của chúng ta.
  • Quyết định polices nào phù hợp với từng nhóm.

Mặc định, tất cả các máy tính mới đều được thêm vào group Default Group và được assign vào Endpoint Security default policy mà không cần cấu hình thêm.

Lưu ý: Các gói cài đặt bảo vệ dành cho server khác với các gói cài đặt bảo vệ dành cho Desktop và Laptop.

Giải quyết:

Để tạo Policy trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, chúng ta tiến hành như sau:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

2. Chọn tab Polices.

3. Tại mục Services, chọn Endpoint Protection.

4. Chúng ta có thể tạo một policy mới hoặc sử dụng lại bản sao của default policy.

  • Để sử dụng lại bản sao của default policy, chúng ta chọn Endpoint Protection Default Policy. Tất nhiên, chúng ta không thể chỉnh sửa policy này, chọn Save a Copy để tiến hành chỉnh sửa policy này.
  • Để tạo một policy mới, chọn Add Policy.

Hướng dẫn tạo Policy trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

5. Nhập tên policy vào trường Name, nhập mô tả vào trường Description.

6. Tại mục Computer Protection, tùy chọn các tính năng theo nhu cầu của chúng ta.

7. Cấu hình trạng thái USB Device Control theo nhu cầu.

8. Tại mục Web Protection, cấu hình tùy chọn theo nhu cầu.

9. Chúng ta cấu hình Network Protection sao cho phù hợp với nhu cầu.

Hướng dẫn tạo Policy trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

10. Đặt lịch quét theo nhu cầu tại mục Scan Schedule.

11. Tại mục Group, tích chọn group mà chúng ta muốn thực thi policy này.

12. Chọn Save & Apply để lưu lại Policy.

Hướng dẫn tạo Policy trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn