Hủy kích hoạt Office 365

Nếu bạn có đăng ký Office 365 bản quyền, bạn có thể đăng xuất khỏi Office trên PC hoặc máy Mac từ xa mọi trình duyệt web. Vì Office sẽ đăng xuất khỏi các thiết bị tự động để giữ nguyên trong giới hạn đăng nhập của bạn, bạn không còn cần phải sử dụng quy trình này để giải phóng bản cài đặt.

Lưu ý: Việc đăng xuất khỏi Office không gỡ cài đặt Office, loại bỏ tài liệu Office hoặc hủy bỏ đăng ký Office 365 của bạn.

Office 365 Home, Personal hoặc University

  1. Từ bất kỳ thiết bị nào, đến tài khoản Microsoft, trang Cài đặt của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nếu được nhắc.
  2. Bên dưới thiết bị, chọn đăng xuất khỏi Office bên cạnh thiết bị.Có thể mất tới 72 giờ cho Office để phát hiện bạn đã đăng xuất từ xa.

Office 365 dành cho doanh nghiệp

  1. Từ bất kỳ thiết bị nào, hãy đi đến https://portal.office.com/Account/#home và đăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn, nếu được nhắc.
  2. Từ lát ô thiết bị & ứng dụng Office , hãy chọn xem các ứng dụng và thiết bị.
  3. Bên dưới thiết bị & ứng dụng, chọn mũi tên xuống bên cạnh các thiết bị để xem thiết bị đã được cài đặt Office.
  4. Chọn đăng xuất bên cạnh thiết bị.Có thể mất tới 72 giờ cho Office để phát hiện bạn đã đăng xuất từ xa.

Sau khi bạn đăng xuất khỏi Office, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó, nhưng bạn sẽ không thể sửa hoặc tạo tệp mới. Nếu bạn muốn sử dụng Office 365 trên thiết bị, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Office 365 khi được nhắc.

Xem thêm: