Khắc phục lỗi Establish an internet connection to continue khi kích hoạt AutoCAD

Khắc phục lỗi “Establish an internet connection to continue” khi kích hoạt AutoCAD

Vấn đề:

Sau khi cài đặt các sản phẩm của Autodesk, chúng ta tiến hành kích hoạt sản phẩm. Khi chúng ta kích hoạt sản phẩm AutoCAD hoặc bất kì sản phẩm nào của Autodesk, chúng ta nhận được thông báo lỗi “Establish an internet connection to continue”

Khắc phục lỗi Establish an internet connection to continue khi kích hoạt AutoCAD

Nguyên nhân:

Do thành phần thứ ba đã được cài đặt trong quá trình chúng ta cài đặt các sản phẩm của Autodesk. Thành phần này có tên gọi là Convenant Eyes.

Phần mềm này là một loại ứng dụng kiểm soát lưu lượng truy cập internet và gửi báo. Nó có thể chặn các trang web dựa trên mức độ phân tích của ứng dụng.

Giải quyết:

Để khắc phục Lỗi “Establish an internet connection to continue” khi kích hoạt AutoCAD, cách duy nhất là chúng ta phải gỡ bỏ phần mềm Convenant Eyes.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn