Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8

Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8

Vấn đề:

Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8.

Khi chúng ta đang trong quá trình sử dụng CorelDraw X8, hoặc sau khi cài đặt chúng ta mở Corel Draw X8. Chúng ta sẽ thấy một thông báo lỗi “No Fonts were found, this application may not have been properly installed” Nếu chọn OK, Corel Draw sẽ ngừng lại ngay lập tức.

Khắc phục lỗi No Fonts were found this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8

Chúng ta đã gỡ ra và tiến hành cài đặt lại CorelDraw X8 hoặc chúng ta cũng cài lại Font chữ nhưng vấn đề này vẫn không được khắc phục.

Giải quyết:

Để Khắc phục lỗi No Fonts were found, this application may not have been properly installed trong CorelDraw X8. Chúng ta cần xóa dữ liệu cơ sở của Font chữ bị hỏng:

1. Truy cập đường dẫn C:\Users\<user-name>\AppData\Roaming\Corel\FontDatabase\V1

2. Xóa tất cả file có trong thư mục V1.

3. Khởi động lại CorelDraw X8 và mở lại.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn