Khắc phục lỗi không gửi file update xuống client trong ESET Endpoint Security

Khắc phục lỗi không gửi file update xuống client trong ESET Endpoint Security

Vấn đề:

Lỗi không gửi file update xuống client ESET Endpoint

Nếu bạn gặp các lỗi như sau: An error occurred while downloading update files” Để giải quyết bạn cần thực hiện các bước bên dưới.

Giải quyết:

1. Mở ERA Web Console
2. Click Admin → Client Tasks → Modules Update.
3. Nhấn vào Modules update → Edit

Khắc phục lỗi không gửi file update xuống client trong ESET Endpoint Security
4. Nhấn Settings → Clear update cache
5. Nhấn Finish

Khắc phục lỗi không gửi file update xuống client trong ESET Endpoint Security
6. Nhấn vào Module update và → Rerun on failed

Khắc phục lỗi không gửi file update xuống client trong ESET Endpoint Security
7. Nhấn vào Target → Finish

Khắc phục lỗi không gửi file update xuống client trong ESET Endpoint Security

Đức Cường – Pacisoft Vietnam
Tham khảo ESET.com