So sánh các gói Miro

Dưới đây, bạn có thể thấy tất cả các gói Miro có sẵn, được so sánh bằng các tính năng chính của chúng. Để đọc thêm về các gói trong số đó, vui lòng vào Miro.com

Download Bảng so sánh: So sanh Miro plans available

 Features \ Plans     Free   Team Consultant Business Enterprise Education
Collaboration & Sharing
Number of editable boards 3
Number of team members 1+ 2+ 1+ 20+ 50+ 1+
Number of people who can
view public boards
 ∞  ∞  ∞
Number of people who can
comment on public boards
 ∞
Anonymous Guest Editors  ✔  ✔
Password protection for public boards
Day passes for occasional users  ✘
Max number of editors = team members + unlimited number of anonymous Guest Editors = team
members + unlimited number of anonymous Guest Editors or Day Pass users
= team
members + unlimited number of anonymous Guest Editors or Day Pass users
= team
members + unlimited number of anonymous Guest Editors or Day Pass users
up to 100 team members + unlimited number of anonymous Guest Editors
Private boards
Attention management:
Follow user
Attention management:
Bring user to me
Attention management:
Bring everyone to me
Video chat
Chat
Screen sharing
  Features \ Plans     Free   Team Consultant Business Enterprise Education
Features
Voting  ✘
Timer
Embed boards to websites
Embed media to boards
Premade templates
Custom templates
Kanban framework
High-resolution export
Manual board backup  ✘
Projects
Centralized account with
unlimited Teams
  Features \ Plans     Free   Team Consultant Business Enterprise Education
Integrations
Rally (CA Agile Central)
Jira Add-on
Jira Cards
Azure Cards
Confluence Plugin
Slack
Microsoft Teams
Trello
Sketch
Google Drive
OneDrive
Dropbox
Box
Unsplash
Adobe Creative Cloud
Icons Pack
  Features \ Plans     Free   Team Consultant Business Enterprise Education
Security
SAML Single Sign-On (SSO)
SCIM User Provisioning
& Deprovisioning
Audit logs
  Features \ Plans     Free   Team Consultant Business Enterprise Education
Success & Support
Self-service Help Center  ✔
Email support
Personalized onboarding
program
Dedicated Customer Success Manager
Premium Support 💲

 

Frequently asked questions

 1. Làm thế nào để đặt gói Team, Business, Enterprise?
  – Liên hệ Pacisoft nếu Quý khách mua cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ Setup Account cho quý khách
 2. Tôi đã mua nhưng vẫn thấy là gói Free trong TK. Why?
  – Vui lòng kiểm tra lại và chọn gói đã đăng ký trong siderbar bên trái.
 3. How can I change my plan?
  – Được, liên hệ Pacisoft để chuyển gói
 4. Bao nhiêu Member được mời vào nhóm?
  – Bất kỳ nhưng chỉ có người đã được gán giấy phép mới có quyền Editor